Veiligheid in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Veiligheid vormt een kerntaak van de gemeente. Door de dagelijkse inzet van de politiezone Grens, brandweerzone Rand en de gemeentelijke ziekenwagendienst staan heel wat hulpverleners paraat voor onze veiligheid. De gemeente biedt voldoende omkadering en ondersteuning aan de hulpdiensten, zodat zij in optimale omstandigheden kunnen werken.

• De politiezone Grens is reeds lang op zoek naar een geschikte centrale huisvesting voor de meer dan 120 personeelsleden. Dat centrale gebouw kan een plaats krijgen nabij het station van Kalmthout. Een eigentijds publiek gebouw kan mee zorgen voor een aantrekkelijke invulling van deze publieke ruimte. Deze plannen houden alvast rekening met de mogelijke schaalvergroting van de politiezones in de noord-Antwerpse regio. Een meer verregaande samenwerking of fusie tussen de politiezones is echter pas opportuun wanneer meer efficiëntie kan gerealiseerd worden tegen een gelijke kostprijs, lokale dienstverlening en bestuurlijke betrokkenheid.

• Er komt meer camerabewaking. De eerste ANPR-camera’s en trajectcontroles worden momenteel geplaatst in onze gemeente. Die breiden we nog uit met het oog op het efficiënter handhaven van de snelheid op onze wegen en het automatisch registreren van nummerplaten. Daardoor kan de gemeente ook gericht werken op tonnagebeperking van vrachtwagens op de voornaamste sluipwegen.

• We zetten meer in op buurtpreventie in onze wijken, in samenwerking met de bewoners. Bovenop de bestaande buurtinformatienetwerken (BIN’s) wordt overlast en ongewenst gedrag aangepakt door o.a. whatsapp-groepen per buurt op te starten.

• De wijkagent speelt een zeer belangrijke rol in de veiligheidsketen. Ze zijn goed aanspreekbaar en zichtbaar in de wijk. Een goed uitgebouwd wijkteam die een goede dialoog onderhoudt met buurtbewoners blijft belangrijk.

• Brandweer Kalmthout is gestationeerd in de nieuwe brandweerkazerne achter het gemeentehuis, een investering vanuit het gemeentebestuur. Sinds enkele jaren huurt brandweerzone Rand deze infrastructuur voor 1 symbolische euro per jaar. De gemeente ijvert voor een correcte financiële regeling voor het gebruik van deze gebouwen.

• Gemotiveerde vrijwilligers van de gemeentelijke ziekenwagendienst staan klaar om uit te rukken bij een oproep, ondersteund door een beroepsmedewerker. Het is niet altijd evident voor de vrijwilligers om de werking van de ziekenwagendienst continu te verzekeren. Daarom moet deze dienst de komende jaren beter omkaderd worden, mogelijks vanuit de brandweerzone. We zullen deze belangrijke en permanente hulpverlening vanuit Kalmthout daarom verder garanderen en versterken.

Gerelateerde standpunten