Publieke ruimte in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Kalmthout legt centrale plekken en pleinen in de gemeente verder aan. Het gemeentebestuur kiest daarbij voor een kwalitatief aantrekkelijke openbare ruimte. Met propere straten en pleinen en nette en mooie openbare gebouwen die tegelijk goed en duurzaam onderhouden worden.

• De bouw van een nieuw gemeentehuis op het Kerkeneind is een belangrijke prioriteit. Deze moet plaats bieden aan alle medewerkers van gemeente én OCMW, die vanaf 2019 één nieuwe organisatie vormen. We streven naar een mooi en toegankelijk gebouw met een open onthaal met vlotte doorverwijzing naar de juiste diensten, centraal in de gemeente. We willen ook een aangenaam, centraal plein ontwerpen voor het gebouw. De omgeving van het Kerkeneind en Driehoekstraat worden mee in deze plannen opgenomen met het oog op een kwalitatieve heraanleg.

• Het OCMW-gebouw op Heuvel wordt een ‘welzijnscampus’, waar initiatieven rond gezondheid, welzijn en gezin worden samengebracht. In Achterbroek komt ook een dorpshuis, naar het voorbeeld van het nieuwe dorpshuis in Nieuwmoer.

• De belangrijkste wegenwerken de volgende jaren zijn de heraanleg van het kruispunt van Achterbroek en de verschillende riolerings- en wegenwerken, samen met de aanleg van nieuwe fietspaden. Volgende straten worden her-aangelegd met nieuwe riolering:

  - Duinzichtlei, Kastanjedreef en Nieuwe Dreef
  - Bloemenlei
  - Omgeving Geusenbacklaan
  - Omgeving Kinderwelzijnstraat - Cuylitshofstraat
  - Augustijnsdreef

• De herinrichting van Ganzendries als schoolomgeving wordt uitgevoerd. Daarbij krijgen fietsers en voetgangers meer plaats in de straat. In Nieuwmoer wordt de Jos Tilborghsstraat achter de kerk heraangelegd.

• De heraanleg van de stationsomgeving van Kalmthout en van Heide krijgt bijzondere aandacht. De stationsomgeving van Kalmthout moet een aangenaam plein worden met voldoende groen en daarrond plaats voor kantoorfunctie, ouderenwoningen en bouwgronden die jonge gezinnen via erfpacht kunnen aanschaffen. De verdere heraanleg van het Heidestatieplein en de omliggende straten wordt het sluitstuk van de vernieuwde dorpskern in Heide.

• Voor de oude pastorij in het Centrum, het oudste gebouw van Kalmthout, wordt een restauratieplan opgesteld, met respect voor de erfgoedwaarden gerenoveerd. De gemeente moet de komende jaren ook verder op zoek naar een nieuwe bestemming voor de pastorijen van Heuvel en Heide, die behoren ook tot het gemeentelijk patrimonium.

• Samen met de kerkfabrieken en de parochies in Kalmthout maakt de gemeente werk van een ‘kerkenbeleidsplan’. Het plan heeft als doel een langetermijnvisie te ontwikkelen op de toekomst van de vijf parochiekerken binnen onze gemeente.

• De inkompoort aan de Vroente van het Grenspark Kalmthoutse heide wordt vernieuwd. De volledige ruimte moet kwalitatief beter ingericht worden, op maat van de vele bezoekers van de Kalmthoutse heide. Ook het bezoekersgebouw De Vroente zelf wordt, in samenwerking met de Vlaamse overheid, opgeknapt.

Gerelateerde standpunten