Sporten in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Sporten is gezond en verbindt mensen met elkaar. Wanneer je bovendien in je eigen gemeente, dichtbij huis, voldoende sportfaciliteiten vindt, wordt de lokale gemeenschap versterkt. Door samen te sporten leg je immers makkelijker contact met andere inwoners.

Het gemeentelijk sportbeleid wordt gevormd door een drie-eenheid:

• Een infrastructuur- en ondersteuningsbeleid dat zowel clubs als individuele sporters toelaat hun sport te beoefenen in de best mogelijke omstandigheden.
• Een promotie- en toeleidingsbeleid, dat alle Kalmthoutenaren bewust moet maken van het belang van sport en beweging, van het beschikbare aanbod en dat, waar nodig, leemte in het aanbod opvult.
• Een sportdienst die de draaischijf is van het sportgebeuren in Kalmthout, en die zich vooral concentreert op haar regiefunctie, een voortreffelijke dienstverlening en de opbouw en uitbouw van kennis en expertise.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot sporten. Daarom moet de bestaande sportinfrastructuur goed onderhouden en verbeterd worden. Sportverenigingen, zowel competitieve als recreatieve en al hun vrijwilligers moeten kunnen rekenen op een optimale ondersteuning. Kleinschalige en laagdrempelige sportinitiatieven en de ‘buurtsporten’ in de Kalmthoutse wijken worden daarom verder uitgebouwd. G-Sport-initiatieven krijgen extra steun van de gemeente. Kalmthout engageert zich voor de jaarlijkse organisatie van het ‘Sportkompas’ waarbij alle kinderen van het derde leerjaar van alle Kalmthoutse basisscholen gerichter hun sportkeuze kunnen maken.

Inzake sportinfrastructuur zijn dit de prioriteiten de volgende jaren:

• Sportterreinen Zwarte Hond:
   • Sproei-installatie voor de voetbalterreinen verbeteren
   • Grondige renovatie van de (buiten)tennisterreinen

• Sporthallen/-zalen:
   • Gitok (bovenbouw): dak grondig renoveren, vloer vernieuwen
   • Achterbroek: verwarming vernieuwen
   • Danszaaltje Gitok (parketzaaltje): vernieuwen vloer en ventilatie

• Sportpark Heikant: bouwen van een turnhal voor Gymka en Crescendo

• Realisatie van de verbindingsroute ‘de Vroente-Volksabdij’ voor mountainbikers

• Nieuwe locatie zoeken en aanleggen van een fietscross-parcours

• Financiële ondersteuning voor de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbalvereniging Heibos

• Aankoop van gronden voor de uitbreiding van de parking voor de voetbal in Achterbroek.

Gerelateerde standpunten