Onderwijs in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Op onderwijsvlak heeft de gemeente twee verschillende taken: de organisatie van onderwijs als inrichtende macht in de gemeentelijke scholen Maatjes, Kadrie en Gitok, én alle scholen in Kalmthout bijstaan en ondersteunen in hun maatschappelijke opdracht via het flankerend onderwijs.

• Voor de gemeentelijke scholen wordt verder ingezet op sterke pedagogische projecten van geëngageerde schooldirecties en leerkrachten in een kwalitatieve leeromgeving.

• Voor het onderwijs in het algemeen steunen we alle scholen waar mogelijk in het beter en veiliger aanleggen van de schoolomgeving. De gemeente zal ook alle schoolomgevingen screenen en uitbreiden tot zones 30, schoolstraten inrichten en al de schoolroutes verder onder de loep nemen.

• We stimuleren netoverschrijdende samenwerking van onderuit. Dat vertrekt vanuit een goed werkende onderwijsraad met alle directies en o.a. de ‘onderwijsavond’ waar al het onderwijzend personeel welkom is.

• De basisschool van Achterbroek streeft op termijn naar één locatie i.p.v. de huidige werking op twee vestigingen. De gemeente ondersteunt deze plannen door concreet mee vorm te geven aan de invulling van een ‘brede school’, in combinatie met wonen, kinderopvang, dorpshuis en naschoolse activiteiten.

• Muzarto heeft (gedeeltelijk) een nieuwe plek gevonden in de gerenoveerde lokalen van het H. Hart aan Heuvel. De renovatie van de Oude Pastorij in het centrum dringt zich op om goed te kunnen blijven fungeren als lesruimte. Maar Muzarto heeft op termijn nood aan eigen, centrale gebouwen. De volgende jaren wordt daarvoor een traject opgezet om na te gaan hoe dat concreet wordt uitgewerkt.

Gerelateerde standpunten