Ruimtelijke planning in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De basis voor de Kalmthoutse ruimtelijke planning werd vastgelegd in het volledig geactualiseerde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Daarmee wordt de aanzet gegeven voor een aantal planologische initiatieven de komende jaren.

• In het algemeen leggen we de klemtoon op ‘ruimtelijk rendement’. Ook in Kalmthout is de ruimte schaars, en springen we er dus omzichtig en duurzaam mee om.

• ‘Nabijheid’ is een erg belangrijk gegeven in de verdere uitbouw van onze gemeente. Nog te ontwikkelen ruimtelijke zones dichtbij voorzieningen moeten doordacht aangepakt worden, met een creatieve, kwaliteitsvolle verdichting. Nieuwe verkavelingen moeten daar maximaal rekening mee houden. Gemeenschappelijke delen en ruimte krijgen steeds meer plaats in deze visie.
13

• De zone aan het station van Kalmthout waar vroeger Dura en de sportvelden van KSK en ACK lagen, biedt heel wat opportuniteiten. Heel centraal gelegen, vlakbij alle voorzieningen en erg goed ontsloten met alle mogelijke vervoersmodi. Een doordachte en weloverwogen aanpak van een dergelijk waardevolle zone is cruciaal.

• Dat geldt ook voor het gebied rond het gemeentehuis, de centrale kerk, de brandweerkazerne, de Zonnedauw, de bibliotheek, basisschool Kadrie en het Dienstencentrum De Groten Uitleg. Een zone met veel dienstverlening op een kleine oppervlakte dat onmiddellijk grenst aan een niet aangesneden woongebied. Een doordachte stapsgewijze aanpak is ook hier cruciaal.

• De ligging van Sint-Vincentius vlakbij de centrumvoorzieningen en de beschikbare zorg maken het de ideale ontwikkelingsplek voor vormen van zelfstandig wonen, met zorgvoorzieningen voor senioren.

• Het RUP Woonbos 2 moet ertoe leiden dat de zuidelijke woonboszone in onze gemeente haar eigenheid behoudt. Hiermee verankeren we het behoud van het bosrijke karakter, de beperkte bebouwingsdichtheid, de aanwezige natuurwaarden en het waardevolle woningpatrimonium.

• Via een planningsinitiatief bekijken we concreet waar nieuwe appartementen mogelijk zijn en waar niet, en dit zowel in het centrum als in de dorpen.

• De gemeente herbekijkt de inrichting van het gemeentelijk park Strijboshof en de gelijknamige taverne-feestzaal, o.a. om de parkeerproblematiek op te lossen. Verder tekenen we ook het toekomstperspectief voor het domein Markgraaf uit. Zachte vormen van toerisme en toegankelijkheid zijn opportuniteiten voor de toekomst van dit unieke domein aan de rand van of in de Kalmthoutse Heide.

• Leegstaande hoeves en gebouwen in het landbouwgebied schenken we speciale aandacht. Enerzijds juichen we initiatieven toe die dit patrimonium opwaarderen, anderzijds moeten we voorzichtig zijn met nieuwe (belastende) zonevreemde activiteiten in dat landbouwgebied. Een evenwichtige beoordeling is dus op z’n plaats.

Gerelateerde standpunten