De speerpunten

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De bouw van een nieuw gemeentehuis op het Kerkeneind is deze bestuursperiode een belangrijk project. Dit moet plaats bieden aan alle medewerkers van gemeente én OCMW, die vanaf 2019 één nieuwe organisatie vormen. Het OCMW-gebouw op Heuvel wordt dan een ‘welzijnscampus’, waar initiatieven rond gezondheid, welzijn en gezin worden samengebracht. In Achterbroek maken we ook werk van een dorpshuis, naar het voorbeeld van het nieuwe dorpshuis in Nieuwmoer.


Inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn de prioriteiten: bescherming van de groene woonbossen, vrijwaren van het landbouwgebied voor de landbouwers, afbakenen van plaatsen waar appartementen mogen gebouwd worden, meer zones 30 in het verkeer, school- en fietsstraten en inzetten op deelauto’s en deelfietsen. De werken aan het kruispunt van Achterbroek en de heraanleg met nieuwe fietspaden langs de Roosendaalsebaan, de Achterbroeksteenweg, de Brasschaatsteenweg en de Putsesteenweg worden de belangrijkste wegenwerken.

De stationsomgeving van Kalmthout vormen we om tot een aangenaam plein met voldoende groen en daarrond plaats voor kantoorfunctie, ouderenwoningen en bouwgronden die jonge gezinnen via erfpacht kunnen aanschaffen. De gemeente streeft ernaar betaalbare woningen aan te bieden in Kalmthout. Dat gebeurt o.a. met nieuwe sociale woningen in de woonuitbreidingsgebieden in Nieuwmoer en Achterbroek.

De verdere heraanleg van het Heidestatieplein en de omliggende straten wordt het sluitstuk van de vernieuwde dorpskern in Heide. Op het nieuwe sportpark komt een turnhal voor de Kalmthoutse turnverenigingen. En de jeugdverenigingen kunnen rekenen op meer middelen vanuit de gemeente voor de bouw van hun nieuwe lokalen.

Een nieuwe busverbinding naar Klina, investeren in kerkgebouwen voor het sociocultureel medegebruik en een gemeentelijke toekomst voor het terrein Diesterweg als speelruimte voor kinderen en jongeren zijn nog enkel andere prioriteiten in dit beleidsprogramma. Inzake veiligheid zetten we bijkomend in op ANPR-camera’s en trajectcontrole langs de drukste wegen. Via mobiele camera’s bestrijden we de overlast.

Verder investeren we als gemeente in de buurtprojecten in de Kalmthoutse wijken. Die brengen mensen samen en dat leidt tot meer zorgzaamheid en hulp tussen buren. Voor ondernemers reserveren we bijkomende bedrijfsruimte met de uitbreiding van de KMO-zone Rijkmaker. De gemeente biedt ook nieuwe winkels en kinderopvanginitiatieven financiële steun.
Tenslotte heeft de Kalmthoutse heide nood aan een nieuwe en hogere brandtoren en bluswaterleidingen in het natuurgebied. Zo wordt het natuurgebied beter beschermd tegen heidebranden. Daarnaast worden de parking en bezoekersruimte aan de ingang van de Kalmthoutse heide opnieuw ingericht.

Gerelateerde standpunten