Kalmthoutse financiën

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De gemeentefinanciën zijn gezond in Kalmthout. Dat behouden we uiteraard zo. Dat doen we door de schulden van de gemeente verder af te bouwen en doordacht te investeren.

• De totale schuldenlast van de gemeente bedraagt momenteel 4,1 miljoen euro. In 2007 bedroeg die nog 15,5 miljoen euro. Tegen 2022 wordt de totale schuldenlast verder afgebouwd tot 2,6 miljoen. De leninglast per inwoner bedraagt momenteel € 265. Daarmee doet Kalmthout het zeer goed in onze regio.

• De totale investeringsmarge schommelt rond de 5 miljoen euro per jaar. Investeringen blijven binnen deze marge. Te grote financiële en budgettaire risico’s nemen zouden de toekomst van de gemeente kunnen belasten.

• De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd. De personenbelasting en de belasting op de onroerende voorheffing zijn al sinds 2003 ongewijzigd. Gedurende al die jaren kreeg de gemeente er heel wat taken bij en stegen de kosten op verschillende domeinen. Desondanks houden we ons aan de huidige fiscale marges: 690 opcentiemen onroerende voorheffing en 7,5 % personenbelasting. Daarmee zit Kalmthout rond het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten.
• De exploitatieresultaten van de voorbije jaren zijn zeer positief. De gemeente zal op deze manier verder werken: niet meer uitgeven dan kan en dus de knip op de beugel houden.
• De recente werking van het Autonoom Gemeentebedrijf wordt de volgende jaren verder geoptimaliseerd. Het AGB bevat momenteel dit gemeentelijk patrimonium: zwembad, sportpark, Zonnedauw en dorpshuis Nieuwmoer.
• De gemeente blijft de mogelijkheden onderzoeken om projecten te financieren via PPS-projecten (publiek-private-samenwerking). Zo kunnen de gemeente en de private partners de facturen delen.
• Door de éénmaking van het gemeentebestuur en het OCMW worden verschillende ondersteunende diensten geïntegreerd. Op termijn zal daardoor de werking efficiënter verlopen.

Gerelateerde standpunten