Cultuur en evenementen in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Het cultuurbeleid in Kalmthout komt tot stand in nauwe samenwerking met de cultuurraad en de vele culturele verenigingen. De gemeentelijke cultuurdienst vormt daarbij het eerste aanspreekpunt en vormt de spil in het ondersteunen van de verenigingen en het uitwerken van een aanbod van uiteenlopende culturele projecten. Kalmthout zet de volgende jaren extra in op het aanbod van culturele infrastructuur.

• De vorige plannen voor de realisatie van een gemeentelijk cultureel centrum nabij het gemeentehuis werden niet gerealiseerd. De kerkgebouwen van Heide en Heuvel inrichten voor culturele voorstellingen is wel een mooie opportuniteit. Het cultureel medegebruik van de kerkgebouwen vult zo op korte termijn de nood in om in Kalmthout betere ruimte te bieden voor culturele voorstellingen, met een aanbod door verenigingen en met een eigen aanbod van de cultuurdienst. Tegelijk moet het nieuwe gemeentehuis plaats kunnen bieden voor bijkomende culturele infrastructuur.

• We blijven de samenwerking promoten met organisatoren en zaaluitbaters voor allerlei culturele activiteiten. Zo engageert de gemeente zich mee voor een ruim en afwisselend cultureel aanbod. Tegelijk wordt het budget voor de culturele programmatie vanuit de gemeente verhoogd.

• Kalmthout investeert verder in de kleinere zalen en lokalen die gebruikt worden door verenigingen en voor culturele voorstellingen.

• De volgende jaren wordt de Zonnedauw verder gerenoveerd als ontmoetingsruimte voor socioculturele activiteiten. Het dak wordt er vernieuwd en er wordt een nieuw sanitaire blok gebouwd die aansluit bij de grote zaal. Heel wat verenigingen hebben ook hun stek in het kunsthuis Ernest Albert, Den Blijdenberg en De Boogart. Samen met het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Kalmthout blijft de gemeente investeren in deze lokalen met het oog op een optimale invulling en werking.

• Ter promotie en uitbreiding van het cultureel aanbod (en andere vrijetijdsdomeinen) worden de mogelijkheden onderzocht voor de invoering van een uniforme vrijetijdspas voor alle inwoners.

• De uitleendienst wordt verder uitgebouwd als een goede ondersteuning voor de vele activiteiten in Kalmthout. Kwaliteitsvol en voldoende uitleenmateriaal is van groot belang voor organisatoren. Het evenementenloket werkt verder aan de centrale ondersteuning in de voorbereiding van de Kalmthoutse evenementen.

• De bibliotheek van Kalmthout wordt verder uitgebouwd als een toegankelijke en laagdrempelige plek, waar je toegang tot informatie krijgt. Bovendien is het ook een ontmoetingsplek. De bibliotheek zal ook verder bijdragen aan het maatschappelijk debat, als plaats waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten. Het is een open huis, met een actueel aanbod, dat werkt voor en door de lokale gemeenschap.

• De plannen voor de restauratie van de Joodse synagoge in Heide kregen een doorstart door de beloofde subsidies vanuit de Vlaamse overheid. De gemeente blijft samen met de vrijwilligers van de vzw en het provinciebestuur aan de kar trekken om de restauratie van dit religieus erfgoed mogelijk te maken.

• Het gemeentebestuur waardeert het engagement van de vele vrijwilligers die de dienstverlening van de gemeente en het OCMW mee ondersteunen, alsook zij die zich vrijwillig inzetten in allerhande verenigingen en vrijetijdsinitiatieven. Om potentiële vrijwilligers nog sneller wegwijs te kunnen laten maken in het aanbod van vrijwilligersinitiatieven wordt een ‘vrijwilligersloket’ geïnstalleerd.

Gerelateerde standpunten