Communicatie en participatie in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Het gemeentebestuur zet al jaren in op een doorgedreven informatie- en communicatiebeleid. Via de nieuwsbrieven wordt ruim en regelmatig geïnformeerd. Het gemeentemagazine duidt en informeert over actuele thema’s in een heldere en begrijpelijke taal. Daarnaast zet het gemeentebestuur de sociale mediakanalen efficiënt in.
De Kalmthoutenaar wordt ook betrokken en geïnformeerd over uiteenlopende projecten die worden uitgewerkt en vormgegeven. Dat gebeurt per project apart, vaak bij infrastructuurwerken. De algemene beleidskeuzes worden toegelicht en getoetst bij de wijkvergaderingen.

• De website van Kalmthout is inhoudelijk en qua vormgeving aan vernieuwing toe. Het geheel moet een meer eigentijdse invulling krijgen en informatie moet meer ‘vraaggericht’ opgebouwd worden.

• De app van Kalmthout wordt uitgebreid zodat burgers online betrokken worden bij beslissingen over uiteenlopende projecten. Zo kan er ook gepolst worden naar voorkeuringen en meningen van de burgers.

• Kalmthout maakt ook verder werk van burgerparticipatie. Dat kan o.a. via ‘Citizenlab’, een digitaal platform waarop de gemeente en de inwoners samenwerken, visies delen en projecten samen realiseren. De beleidskeuzes en projecten worden zo nog meer burgergericht opgebouwd.

• De inwoners moeten rechtstreeks kunnen betrokken worden in besteding van middelen in hun buurt. De gemeente stelt daarom een budget ter beschikking van de Kalmthoutse buurten en laat de inwoners rechtstreeks debatteren en beslissen over de uitgave ervan.

• Via de Hoplr-app zijn er sociale netwerken actief in verschillende Kalm-thoutse buurten. Buren staan zo af en toe gemakkelijker in contact met elkaar en vinder er allerlei info over uiteenlopende buurtinitiatieven en vragen of meldingen in de directe omgeving. De gemeente zal de netwerken per buurt ook meer aanwenden voor buurtgerichte info en activiteiten.

Gerelateerde standpunten