Nieuws

Reserveer een stille studeerplek tijdens examenperiode

"De examenperiode is geen pretje", beseft ook schepen van jeugd, Luc Kennis, "Belangrijk is vooral om een rustige plek te vinden en steun te krijgen. Daarom stellen we vanuit het gemeentebestuur opnieuw twee locaties in onze gemeente ter beschikking aan blokkende studenten." Het gaat om vergaderzalen Dorpszicht in de bibliotheek van Zoersel en lokaal één.3 in het administratief centrum in Sint-Antonius, waar studenten welkom zijn tussen 9 en 19 uur (behalve op vrijdag 2 juni, dan is zaal Dorpszicht slechts beschikbaar tot 17 uur). Het is wel nodig om op voorhand een plekje te reserveren, dat kan via deze link.

Zoerselaars aan verminderd tarief welkom in zwembad van Beerse

Wegens technische problemen moet het zwembad van Pulderbos eind vorig jaar noodgedwongen de deuren sluiten. Intercommunale IGEAN schreef meteen een opdracht uit om een gespecialiseerd studiebureau aan te duiden. Het studiebureau stelde een nota op die de technische problemen omschrijft en maakte een kostenraming. Op basis daarvan wordt beslist of de herstellingen al dan niet uitgevoerd zullen worden.

Rekening bewijst voorzichtig en doordacht financieel beleid

Na de bijsturingen van het meerjarenplan eind 2022 werd op de gemeenteraad van 23 mei ll. de jaarrekening 2022 voorgesteld. De rekening toont een budgettair resultaat van het boekjaar van maar liefst € 1.347.529 en verbetert de begroting van 2023 met € 685.965.

Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Malle voor meer efficiënte arbeidstrajectbegeleiding

OCMW-cliënten kunnen te maken krijgen met problemen binnen verschillende levensdomeinen. Eén van de elementen die in een begeleidingstraject aan bod kunnen komen, is activering naar werk. Dat gebeurt via arbeidstrajectbegeleiding (ATB). Om cliënten op weg te helpen naar een duurzame tewerkstelling is de nodige expertise nodig.

Eerste bloemen voor buurtpleintje in de Smissestraat

Op vrijdag 5 mei '23 werden de eerste spades in de grond gestoken om het pleintje in de Smissestraat om te toveren tot een buurttuintje waar jong en oud welkom zijn en elkaar kunnen ontmoeten.

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Villa Quinta

Velen herinneren zich Villa Quinta als een gezellig koffiehuis waar je na een wandeling of fietstocht even kon verpozen. Ondertussen staat het gebouw al verschillende jaren leeg. Een aantal jaren geleden maakte de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. “De bedoeling was om er opnieuw een taverne te kunnen uitbaten”, vertelt toenmalig schepen van ruimtelijke ordening Katrien Schryvers, “Gelet op de actuele slechte staat van het gebouw is dit echter niet meer uitvoerbaar. Op de gemeenteraad van dinsdag ll. beslisten we dan ook om dat RUP aan te passen, zodat de eigenaar een aantal plannen die hij voor de site heeft, zou kunnen waarmaken.”

Zone 30 in wijk Meerheide

Tot nu toe werden enkel de zuidoostelijke straten ten opzichte van Krekelenberg, zijnde Pijlstraat, Boogstraat, Doelen en Smissestraat, en de Pastoor Doxlaan opgenomen in een zone 30. Tijdens het wijkoverleg van 20 juni 2022 in het kader van de opmaak van een wijkcirculatieplan stelden buurtbewoners van een aantal straten in de wijk Meerheide de vraag om in hun straten een snelheidsbeperking tot 30 km/u in te voeren.

Maand van de Markt

Op de maandelijkse markt in Zoersel, de eerste dinsdag van elke maand, vind je telkens weer een gevarieerd aanbod aan lokale producenten, alsook gezellige babbels. Ter gelegenheid van de Maand van de Markt boden we de marktgangers vanuit gemeente & ocmw Zoersel ook straattheater aan en een portie gezond.

Voetgangerscirkels zetten iedereen aan tot wandelen

Met cd&v willen we vanuit gemeente & ocmw Zoersel alle Zoerselaars aanmoedigen om voldoende te bewegen. Zo neemt de gemeente elk jaar deel aan de actie #10000stappen van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Ook dit jaar stippelde wandelclub De Natuurvrienden daarvoor nieuwe wandelingen uit. Tussen 6 april en 28 mei kan iedereen deze drie tochten gaan verkennen. Ga deze wandelingen de volgende weken zeker even ontdekken!

Infoavond stikstof

Onlangs werd een belangrijke horde genomen in het tot stand komen van een nieuw stikstofplan. Het is geen geheim dat dit van bij de start geen eenvoudige onderhandelingen zijn geweest. Onze ministers in de Vlaamse Regering hebben er alles aan gedaan om tot goede afspraken te komen. Dit in het belang van onze natuur, onze landbouwers, onze economie én in het belang van de toekomst van Vlaanderen.