Rekening bewijst voorzichtig en doordacht financieel beleid

Publicatiedatum

Tags

financiën

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

Na de bijsturingen van het meerjarenplan eind 2022 werd op de gemeenteraad van 23 mei ll. de jaarrekening 2022 voorgesteld. De rekening toont een budgettair resultaat van het boekjaar van maar liefst € 1.347.529 en verbetert de begroting van 2023 met € 685.965.

“De afgelopen jaren kregen we te maken met opeenvolgende crisissen. Vooral de historisch hoge inflatie en energieprijzen zetten druk op ons meerjarenplan”, vertelt schepen van financiën Roel Van Elsacker, “We houden de financiën in deze woelige periode goed onder controle, maar we blijven waakzaam.”

In 2022 ging er veel aandacht naar de energiekosten. We zagen ons genoodzaakt de budgetten voor 2022 drastisch op te trekken en deden dit op basis van ramingen van onze energieleverancier, het Vlaams Energiebedrijf. Nu de afrekeningen van 2022 gekend zijn, stellen we vast dat we voor elektriciteit een overschot van € 103.819 overhouden en € 177.211 voor gas. Dit neemt niet weg dat de energiekosten ten opzichte van 2021 wel degelijk met 71% zijn toegenomen.

Daarnaast stuurden we, naar aanleiding van de sterke inflatie en de diverse loonindexeringen in 2022, de personeelskredieten bij. De rekeningcijfers bevestigen dat deze bijsturing nodig was en correct was ingeschat. De huidige prognoses van het planbureau en de nationale bank temperen bovendien de verwachte overschrijdingen van de spilindex in snelheid en aantal voor de komende 2 jaar, waardoor we ook in 2023 een buffer kunnen opbouwen.

“De goede timing van leningopname eind vorig jaar, in deze periode waar de rente onafgebroken klimt, en de voorzichtige budgettering die we hanteerden om onvoorziene macro-economische gebeurtenissen te doorstaan, maken vandaag middelen vrij om noodzakelijke investeringen te kunnen doen en tegelijkertijd onze schuld verder af te bouwen”, besluit Roel, “We rekenen ons niet rijk, de crisis is nog niet voorbij, maar deze cijfers geven alvast een comfortabel gevoel voor 2023.”

Nieuws

Kartel cd&v+Vooruit Zoersel stelt eerste kandidaten voor

Dat in Zoersel cd&v en Vooruit in kartel naar de lokale verkiezingen van oktober gaan, werd een aantal maanden geleden al bekendgemaakt. Nu geeft het Zoersels kartel cd&v+Vooruit ook de eerste namen en plaatsen vrij. Katrien Schryvers, schepen en Vlaams parlementslid zal de lijst trekken, terwijl schepen Luc Kennis de plaats van lijstduwer zal innemen. Vooruit-kandidate Els Opdenbergh komt op plaats 3 en de jonge Bert Somers trekt voor Vooruit de tweede kolom op plaats 15.

Zoersel zet minder mobiele inwoners op de fiets

Tijdens de week van de vrijwilliger (2 tot 10 maart) wordt er in gemeente Zoersel een unieke samenwerking gelanceerd. Gemeente & ocmw Zoersel, drie zorgvoorzieningen, Fietsersbond Vlaanderen, Fietsersbond Voorkempen en AXI vzw, met de steun van Cera, slaan samen de handen in elkaar om minder mobiele inwoners meer beweging te geven … op de fiets!

Namen voor trage wegen definitief goedgekeurd

De namen die in oktober vorig jaar voorlopig werden toegekend aan vier trage wegen in onze gemeente, kregen vorige dinsdag, na het openbaar onderzoek daarover, de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. Zij het met een correctie in de spelling.