Artikels met het label: "Sport"

Ieder kind moet de kans krijgen om op school te leren zwemmen!

Voor cd&v Kortrijk moet het schoolzwemmen behouden blijven!

Zwemmen is een basisvaardigheid voor kinderen om in de lagere school te verwerven. Niet kunnen zwemmen kan immers levensbedreigend zijn. Gaan zwemmen en leren zwemmen met de school is dan ook lange tijd een evidentie geweest. Maar nu is het dit niet meer. En daar zijn meerdere redenen voor.

Padel Pittem

Sinds jaar en dag hechten we veel waarde aan alle (sport) verenigingen op ons grondgebied. Hun succes draagt immers bij tot de kracht en vitaliteit van onze gemeente als geheel.

Voetbalsite in Bellem wordt multifunctioneel sport- en speelpark – start van de werken

De werken aan het nieuwe multifunctionele speel- en sportpark Bellem (Bellemdorpweg 88) vatten aan op maandag 7 augustus. Tijdens deze eerste fase van de werken wordt het kunstgrasveld aangelegd en starten de omgevingswerken (kostprijs 792.000 euro incl. btw). In de tweede fase die dit najaar zal aanvatten, wordt het multifunctioneel jeugd- en sportgebouw opgetrokken (4.250.000 euro incl. btw.)...

Zoerselaars aan verminderd tarief welkom in zwembad van Beerse

Wegens technische problemen moet het zwembad van Pulderbos eind vorig jaar noodgedwongen de deuren sluiten. Intercommunale IGEAN schreef meteen een opdracht uit om een gespecialiseerd studiebureau aan te duiden. Het studiebureau stelde een nota op die de technische problemen omschrijft en maakte een kostenraming. Op basis daarvan wordt beslist of de herstellingen al dan niet uitgevoerd zullen worden.

Nieuwe skeelerroutes in Roeselare

Naast het bestaande fietsknoopnetwerk en verschillende wandel- en looproutes, krijgt Roeselare nu ook zijn eigen skeelerroutes.

Thomas Witdouck benadrukte op de gemeenteraad van 30 mei dat één van de belangrijkste aandachtspunten van het sportbeleid van de stad is om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen. Hij polste welke initiatieven de stad neemt in de toekomst om iedereen aan het sporten te krijgen.