Zoersel

Zoersel, wat ligt onze gemeente ons nauw aan het hart! Een landelijke gemeente waar we graag wonen, waar we willen dat onze kinderen onbezorgd kunnen opgroeien en spelen, en waarin wie zorg nodig heeft goed omringd wordt en blijft deel uitmaken van onze gemeenschap. Een gemeente met tal van verenigingen met een grote dynamiek, zowel in de sport-, cultuur- als jeugdsector.

Onze visie is daarbij heel duidelijk:

  • Doelgericht en efficiënt inzetten van de middelen.
  • Spaarzaam omgaan met de open ruimte.
  • Een beleid voeren in interactie met de inwoners en verenigingen.
  • De gemeentelijke diensten zo efficiënt mogelijk organiseren, zodat de dienstverlening voor de burger zo nabij en gemakkelijk mogelijk is.
  • Verenigingen en organisatoren van evenementen kansen bieden, omdat ze samen onze gemeente doen bruisen, en vereenzaming tegengaan.
  • Ervoor zorgen dat kwetsbare mensen de nodige hulp en zorg krijgen, en ook echt deel uitmaken van onze leefgemeenschappen.

Meer info:https://zoersel.cdenv.be

Onze sociale media