Nieuws

Eerste Speelbabbel al meteen een succes

De Speelbabbel is nog een andere actie die kader binnen de Zorgzame Buurt. Deze ging vorige week voor de eerste keer door. Maar liefst acht kindjes kwamen samen met mama of papa het speelgoed verkennen. Terwijl de kleintjes naar hartenlust speelden, konden de grote mensen genieten van een tasje koffie en een babbeltje slaan.

Vlaams minister Hilde Crevits bezoekt Zoerselse Zorgzame Buurt

Op 14 september kwam Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits naar Zoersel om zelf te zien hoe onze gemeente invulling geeft aan het project Zorgzame Buurt. “De bedoeling van een Zorgzame Buurt is het creëren van een sterk sociaal weefsel, zodat mensen zorg dragen voor mekaar”, vertelt onze schepen voor welzijn en sociale cohesie Katrien Schryvers, “Dat doen we door ervoor te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, onder andere door het organiseren van activiteiten of het ontmoetingsgericht inrichten van publieke ruimte.”

Goeiedag, zwaaien mag!

In het kader van het project 'Zorgzame Buurten' kregen een aantal huizen in de straten van wij(k) Zoersel een deurhanger cadeau. "De boodschap? Mensen aansporen om elkaar een goeiedag te wensen", verduidelijkt schepen Roel Van Elsacker.

Een bloemetje voor de gemachtigde opzichters

Dat voetgangers en fietsers zich veilig in het verkeer kunnen bewegen, is een belangrijk speerpunt voor cd&v Zoersel. Dat geldt des te meer voor kinderen, want die zijn extra kwetsbaar. Nu de schoolbel terug klinkt, zijn ook de gemachtigde opzichters weer op post om de jonge weggebruikers te helpen de straten veilig over te steken en vlot naar school te geraken en weer terug. Ook deze 1 september ging cd&v Zoersel deze geëngageerde vrijwilligers bedanken met een bloemetje.  

Kansarmoede-index Zoersel gedaald en bij de laagste in de provincie

12,6% van de kinderen in Vlaanderen groeit op in kansarmoede. De cijfers zijn het hoogst in de provincie Antwerpen, maar opvallend laag in gemeente Zoersel. “Maar dat wil niet zeggen dat we de strijd met kinderarmoede niet verder aangaan”, aldus Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid en schepen van Welzijn in Zoersel, “Vanuit het OCMW sloten we daarom zopas een samenwerkingsovereenkomst met Kind en Gezin om kwetsbare gezinnen nog beter te kunnen bereiken.”

Mobiele traplift maakt publieke gebouwen beter toegankelijk

Op aangeven van een stagiaire van de Klim-Op basisschool kocht gemeente & ocmw Zoersel een mobiele trappenklimmer aan. Dankzij deze speciale traplift kunnen mensen in een rolstoel, zoals de 9-jarige Firas, gemakkelijker naar de jeugdafdeling van de bibliotheek in Sint-Antonius.

Verkaveling Lindedreef

Eind december diende een projectontwikkelaar een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden langs een nieuwe weg op de locatie van de Lindedreef. Het plan dat voorligt gaat over de creatie van 8 kavels voor vrijstaande bebouwing, 14 kavels voor gekoppelde bebouwing, 7 kavels voor aaneengesloten bebouwing, een kavel voor een elektriciteitscabine en de aanleg van een nieuwe weg. Op de gemeenteraad van 27 juni ll. werd het wegtracé goedgekeurd.

Onderdak voor het verenigingsleven

In onze zoektocht naar alternatieve locaties voor verenigingen die occasioneel lokalen in het Zonneputteke huren, klopten we een tijd geleden aan bij de Lindekring van Zoersel. We onderzochten de mogelijkheid of we vanuit de gemeente uren konden huren om andere verenigingen de kans te geven hun lokalen te gebruiken. De zaal van fanfare De Lindekring is immers uitgerust met een grote keuken en er is al langer vraag vanuit Zoerselse verenigingen om een plek te creëren om kookcursussen te geven.

Nieuw buurtpaviljoen voor verenigingen en sportievelingen

Op de site van de Achterstraat, waar al heel wat verenigingen gehuisvest zijn, komt binnenkort een gloednieuw buurtpaviljoen.

Pastorij naast Halle Luja nu ook afgewerkt

De nieuwe dorpszaal Halle Luja is ondertussen reeds een begrip in Halle en omstreken. “De nieuwe multifunctionele zaal, met semiprofessionele keuken en innovatieve verwarmingstechniek is echt op maat van Halle gebouwd. Het is een plek waar zowel activiteiten van verenigingen als van particulieren kunnen plaatsvinden”, vertelt schepen van cultuur Roel Van Elsacker, “Het terras in de zuidelijk georiënteerde tuin van de pastorij, die ook gerenoveerd werd, zorgt er mee voor dat het een heel mooie locatie is geworden. Dankzij een wegneembaar podium is de zaal bovendien groter dan de oude zaal Sint-Maarten.”