Verkaveling Lindedreef

Publicatiedatum

Tags

omgeving

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

Eind december diende een projectontwikkelaar een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden langs een nieuwe weg op de locatie van de Lindedreef. Het plan dat voorligt gaat over de creatie van 8 kavels voor vrijstaande bebouwing, 14 kavels voor gekoppelde bebouwing, 7 kavels voor aaneengesloten bebouwing, een kavel voor een elektriciteitscabine en de aanleg van een nieuwe weg. Op de gemeenteraad van 27 juni ll. werd het wegtracé goedgekeurd.

Nu is het het aan het schepencollege om verder te oordelen over het project. “Volgens de adviesraad GECORO kan een woonontwikkeling wel op die plaats, maar zijn aanpassingen aan de plannen aangewezen”, zegt fractieleider Paul Van Wesenbeeck, “Vanuit cd&v willen we dat advies ten volle volgen. Ook wij zijn van mening dat inbreiding in de zone aldaar mogelijk moet zijn, maar dat het wonen er wel kwalitatief moet zijn. Dat wil zeggen dat er voldoende plaats moet zijn voor groen en ruimte voor ontmoeting. Daarnaast willen wij dat er een aanbod wordt voorzien voor sociaal en/of betaalbaar wonen.”

Vanuit die optiek onthielden een aantal cd&v-raadsleden zich bij de stemming. “Zo wilden we het signaal geven aan het schepencollege om het projectplan kritisch te bekijken, de bezwaarschriften in acht te nemen en het advies van de GECORO te volgen”, zegt Paul nog.

Nieuws

Zoersel zet minder mobiele inwoners op de fiets

Tijdens de week van de vrijwilliger (2 tot 10 maart) wordt er in gemeente Zoersel een unieke samenwerking gelanceerd. Gemeente & ocmw Zoersel, drie zorgvoorzieningen, Fietsersbond Vlaanderen, Fietsersbond Voorkempen en AXI vzw, met de steun van Cera, slaan samen de handen in elkaar om minder mobiele inwoners meer beweging te geven … op de fiets!

Namen voor trage wegen definitief goedgekeurd

De namen die in oktober vorig jaar voorlopig werden toegekend aan vier trage wegen in onze gemeente, kregen vorige dinsdag, na het openbaar onderzoek daarover, de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. Zij het met een correctie in de spelling.

Eén duidelijk en vernieuwd reglement voor alle voordelen van de Z-pas

Sinds september 2014 hebben Zoerselaars met een beperkt inkomen recht op een Z-pas. Daarmee krijgen ze verschillende kortingen.