Artikels met het label: "financiën"

Pepingen investeert meer dan 4.000.000 euro in renovatie oude gebouwen. De juiste investeringen?

Exact op het moment dat we het laatste kwart van deze legislatuur aanvatten, keurde de gemeenteraad drie investeringsdossiers goed voor een bedrag van meer dan 4.000.000 euro. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA konden zich niet vinden in deze voorstellen. De oppositie stelt de vraag of dit het goede moment is om nog miljoenen uit te geven aan megalomane projecten. Ze stellen voor om het geld beter te investeren in fietspaden.

Rekening bewijst voorzichtig en doordacht financieel beleid

Na de bijsturingen van het meerjarenplan eind 2022 werd op de gemeenteraad van 23 mei ll. de jaarrekening 2022 voorgesteld. De rekening toont een budgettair resultaat van het boekjaar van maar liefst € 1.347.529 en verbetert de begroting van 2023 met € 685.965.