Onderdak voor het verenigingsleven

Publicatiedatum

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

In onze zoektocht naar alternatieve locaties voor verenigingen die occasioneel lokalen in het Zonneputteke huren, klopten we een tijd geleden aan bij de Lindekring van Zoersel. We onderzochten de mogelijkheid of we vanuit de gemeente uren konden huren om andere verenigingen de kans te geven hun lokalen te gebruiken. De zaal van fanfare De Lindekring is immers uitgerust met een grote keuken en er is al langer vraag vanuit Zoerselse verenigingen om een plek te creëren om kookcursussen te geven.

Corona heeft diep ingehakt in de werking van de club, waarbij het aantal activiteiten en het aantal leden sterk afnam. Ook de energiecrisis deed de kostprijs voor het onderhoud en de energievoorziening van een eigen zaal exponentieel toenemen. Samen onderzochten we pistes om tegemoet te komen aan de noden van zowel De Lindekring als andere verenigingen.

“Onze plannen om een cultuurschuur te bouwen, onze zoektocht naar nieuwe lokalen en de kostprijs van onderhoud brachten ons samen bij de mogelijkheid om een vervroegde stopzetting van het opstalrecht te onderzoeken”, verduidelijkt schepen van cultuur Roel Van Elsacker, “De conclusie was dat, wanneer de termijn van opstal gewoon verdergezet zou worden, de zaal van De Lindekring te weinig of veel minder gebruikt zou worden, terwijl het bestuur van de fanfare ook andere verenigingen de kans wilde geven om hun lokaal te gebruiken. De Lindekring zelf blijft voor alle duidelijkheid voortbestaan. De Lindekring heeft na corona terug een enthousiaste ploeg op de been kunnen brengen waarmee ze een nieuw werkjaar zijn gestart, en daar zijn we uiteraard heel blij mee.”

In overleg met de betrokken verenigingen van de geplande cultuurschuur, alsook met de mogelijke kandidaten om de zaal van De Lindekring te gebruiken, leggen we in de komende maanden de puzzel.

“Het financieel plaatje is geen onbelangrijke in deze”, beseft Roel als schepen van financiën, “Hebben we nog een cultuurschuur nodig of volstaat misschien een kleinere versie? Allemaal vragen waar we ons nu moeten over buigen. We willen een oplossing voor onze verenigingen nu eerst als één geheel zien. Als geen synergie mogelijk is, dan zullen we elders geld moeten vrijmaken, maar we zoeken in eerste instantie wel naar een synergie.“

Nieuws

Zoersel zet minder mobiele inwoners op de fiets

Tijdens de week van de vrijwilliger (2 tot 10 maart) wordt er in gemeente Zoersel een unieke samenwerking gelanceerd. Gemeente & ocmw Zoersel, drie zorgvoorzieningen, Fietsersbond Vlaanderen, Fietsersbond Voorkempen en AXI vzw, met de steun van Cera, slaan samen de handen in elkaar om minder mobiele inwoners meer beweging te geven … op de fiets!

Namen voor trage wegen definitief goedgekeurd

De namen die in oktober vorig jaar voorlopig werden toegekend aan vier trage wegen in onze gemeente, kregen vorige dinsdag, na het openbaar onderzoek daarover, de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. Zij het met een correctie in de spelling.

Eén duidelijk en vernieuwd reglement voor alle voordelen van de Z-pas

Sinds september 2014 hebben Zoerselaars met een beperkt inkomen recht op een Z-pas. Daarmee krijgen ze verschillende kortingen.