Artikels met het label: "omgeving"

Namen voor trage wegen definitief goedgekeurd

De namen die in oktober vorig jaar voorlopig werden toegekend aan vier trage wegen in onze gemeente, kregen vorige dinsdag, na het openbaar onderzoek daarover, de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. Zij het met een correctie in de spelling.

Verkaveling Lindedreef

Eind december diende een projectontwikkelaar een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden langs een nieuwe weg op de locatie van de Lindedreef. Het plan dat voorligt gaat over de creatie van 8 kavels voor vrijstaande bebouwing, 14 kavels voor gekoppelde bebouwing, 7 kavels voor aaneengesloten bebouwing, een kavel voor een elektriciteitscabine en de aanleg van een nieuwe weg. Op de gemeenteraad van 27 juni ll. werd het wegtracé goedgekeurd.

Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Villa Quinta

Velen herinneren zich Villa Quinta als een gezellig koffiehuis waar je na een wandeling of fietstocht even kon verpozen. Ondertussen staat het gebouw al verschillende jaren leeg. Een aantal jaren geleden maakte de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. “De bedoeling was om er opnieuw een taverne te kunnen uitbaten”, vertelt toenmalig schepen van ruimtelijke ordening Katrien Schryvers, “Gelet op de actuele slechte staat van het gebouw is dit echter niet meer uitvoerbaar. Op de gemeenteraad van dinsdag ll. beslisten we dan ook om dat RUP aan te passen, zodat de eigenaar een aantal plannen die hij voor de site heeft, zou kunnen waarmaken.”