Kansarmoede-index Zoersel gedaald en bij de laagste in de provincie

Publicatiedatum

Tags

armoede

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

12,6% van de kinderen in Vlaanderen groeit op in kansarmoede. De cijfers zijn het hoogst in de provincie Antwerpen, maar opvallend laag in gemeente Zoersel. “Maar dat wil niet zeggen dat we de strijd met kinderarmoede niet verder aangaan”, aldus Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid en schepen van Welzijn in Zoersel, “Vanuit het OCMW sloten we daarom zopas een samenwerkingsovereenkomst met Kind en Gezin om kwetsbare gezinnen nog beter te kunnen bereiken.”

Recent publiceerde het Vlaams Agentschap Opgroeien de jaarlijkse kansarmoedecijfers. Deze cijfers duiden op het aandeel kinderen van 0 tot 3 jaar dat in kansarmoede opgroeit, en dit tegenover het totaal aantal kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. De index wordt bepaald op basis van een aantal criteria zoals het maandinkomen van het gezin, de werksituatie van de ouders of de kwaliteit van de huisvesting. Uit de cijfers blijkt dat de kansarmoede-index in Vlaanderen het hoogst is in de provincie Antwerpen.  

Zoersel scoort bij de laagste op kansarmoede-index

“Terwijl de kansarmoede-index voor heel de provincie Antwerpen ligt op 15,8%, is dat in Zoersel 3,2%”, vertelt schepen van Welzijn Katrien Schryvers, “Bovendien merken we in onze gemeente duidelijk een daling op tegenover de voorgaande jaren. In 2019 bijvoorbeeld bedroeg de kansarmoede-index in onze gemeente nog 5,6%.”

Zoersel staat daarmee op de derde plaats van alle 69 Antwerpse gemeenten. Alleen Schilde (2,60% en Kalmthout 1,60%) scoren nog beter.

  2022 2021 2020 2019
Zoersel 3,2% 3,4% 4,8% 5,6%
Antwerpen 15,8% 16,1% 17,5% 18,0%

Beleid om armoede aan te pakken

“De voorbije jaren hebben we sterk ingezet op het bestrijden van armoede, inzonderheid kinderarmoede”, aldus Katrien Schryvers, “De invoering van de z-pas, de werking van sociale kruidenier De Netzak, het z-label voor verenigingen met korting op lidgelden, het zijn allemaal bewuste beleidsmaatregelen waarmee we armoede willen aanpakken. Momenteel maken we onder meer werk van het ondersteunen van de scholen voor het voeren van een beleid met betrekking tot armoede, en zijn we bezig met de aanwerving van een arbeidstrajectbegeleider samen met Malle, om zo kwetsbare Zoerselaars te helpen toeleiden naar werk.”

Samenwerkingsovereenkomst OCMW en Kind & Gezin

Deze week zette Zoersel een bijkomende stap om kwetsbare kinderen ook sneller te kunnen bereiken. Het schepencollege besliste immers om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Kind en Gezin om gegevensdeling mogelijk te maken. Hiermee gaat Zoersel in op een mogelijkheid die in 2022 door het Vlaams Parlement werd gecreëerd op voorstel van Zoersels schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. 

“Het Agentschap Opgroeien publiceert jaarlijks de kansarmoedecijfers, maar de lokale besturen weten niet wie achter deze cijfers zitten. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om proactief te handelen”, legt Schryvers uit, “Dankzij het decreet kunnen OCMW’s een samenwerkingsovereenkomst sluiten met Kind en Gezin opdat die laatste, binnen een duidelijk afgelijnd kader en heldere doelstellingen, identificatiegegevens van kwetsbare mensen doorgeeft aan het lokaal bestuur. Zo kan dit lokaal bestuur zich proactief richten tot deze doelgroep en concrete acties opzetten.” 

Zoersel is nu één van de eerste ocmw die gebruik wil maken van deze mogelijkheid. 

“Zo zullen we in de toekomst niet meer enkel de kansarmoedecijfers krijgen, maar zal ons OCMW ook info kunnen bekomen over de kinderen die achter die cijfers schuilgaan”, gaat Schryvers verder, “We weten allemaal dat hoe sneller problemen gedetecteerd worden en hoe sneller we die mee aanpakken, hoe beter het is. Een aantal gezinnen zijn wellicht al bekend bij de hulpverlening, maar voor andere kwetsbare gezinnen kunnen we met deze maatregel zeker de toegang tot sociale hulp- en dienstverlening verbeteren. Niet elk gezin vindt immers zelf de weg naar de hulpverlening.”

“In vergelijking met andere gemeenten is de kansarmoede-index in onze gemeente laag”, besluit Schryvers, “Maar elk kind dat moet opgroeien in armoede is er één te veel, daarom willen we elke gelegenheid aangrijpen om hier tegen in te gaan.”

Nieuws

Zoersel zet minder mobiele inwoners op de fiets

Tijdens de week van de vrijwilliger (2 tot 10 maart) wordt er in gemeente Zoersel een unieke samenwerking gelanceerd. Gemeente & ocmw Zoersel, drie zorgvoorzieningen, Fietsersbond Vlaanderen, Fietsersbond Voorkempen en AXI vzw, met de steun van Cera, slaan samen de handen in elkaar om minder mobiele inwoners meer beweging te geven … op de fiets!

Namen voor trage wegen definitief goedgekeurd

De namen die in oktober vorig jaar voorlopig werden toegekend aan vier trage wegen in onze gemeente, kregen vorige dinsdag, na het openbaar onderzoek daarover, de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. Zij het met een correctie in de spelling.

Eén duidelijk en vernieuwd reglement voor alle voordelen van de Z-pas

Sinds september 2014 hebben Zoerselaars met een beperkt inkomen recht op een Z-pas. Daarmee krijgen ze verschillende kortingen.