Subsidie voor AED-toestellen

Publicatiedatum

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

Dagelijks krijgen 30 Belgen een hartstilstand. Maar 5 tot 10 procent van hen overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met reanimatie en door een AED-toestel te gebruiken verhoogt de overlevingskans tot 70 procent.

De gemeenteraad keurde daarom dinsdag een subsidiereglement goed waardoor natuurlijke personen, organisaties en erkende Zoerselse verenigingen die een AED-toestel hebben of plaatsen onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen.

Zo is een subsidie voor de aankoop van een buitenkast mogelijk voor wie de AED publiek toegankelijk stelt, nl. 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur bereikbaar vanop het openbaar domein. Daarnaast is er een jaarlijkse onderhoudssubsidie te bekomen voor wie een AED-toestel heeft en dit ter beschikking stelt van de gebruikers van de infrastructuur.  

“Bij een plotse hartstilstand is het hartritme meestal defibrilleerbaar en kan het toedienen van een elektrische schok de verstoring van het normale hartritme verhelpen”, vertelt fractieleider Paul Van Wesenbeeck, “Een AED-toestel in de buurt hebben en tijdig inschakelen, kan dus levens redden.”

“Natuurlijk blijft het ook van belang dat mensen zo’n toestel kunnen bedienen. Ook dat kan levensreddend zijn”, aldus schepen Katrien Schryvers, “Daarom zullen we ook verder inzetten op opleiding en mensen aanmoedigen om de vormingen van het Rode Kruis hierrond te volgen." "Daarnaast blijft het natuurlijk essentieel om zo snel mogelijk de hulpdiensten te waarschuwen”, benadrukt ook nog schepen Luc Kennis.

Nieuws

Zoersel zet minder mobiele inwoners op de fiets

Tijdens de week van de vrijwilliger (2 tot 10 maart) wordt er in gemeente Zoersel een unieke samenwerking gelanceerd. Gemeente & ocmw Zoersel, drie zorgvoorzieningen, Fietsersbond Vlaanderen, Fietsersbond Voorkempen en AXI vzw, met de steun van Cera, slaan samen de handen in elkaar om minder mobiele inwoners meer beweging te geven … op de fiets!

Namen voor trage wegen definitief goedgekeurd

De namen die in oktober vorig jaar voorlopig werden toegekend aan vier trage wegen in onze gemeente, kregen vorige dinsdag, na het openbaar onderzoek daarover, de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. Zij het met een correctie in de spelling.

Eén duidelijk en vernieuwd reglement voor alle voordelen van de Z-pas

Sinds september 2014 hebben Zoerselaars met een beperkt inkomen recht op een Z-pas. Daarmee krijgen ze verschillende kortingen.