Eerste stappen gezet voor nieuwe bib in Sint-Antonius

Publicatiedatum

Auteur

Gerlinde Hublin

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 17 oktober keurden we de selectiedraad goed voor het project rond de nieuwe bib van Sint-Antonius. “Met die selectiedraad maken we dit project bekend en gaan we op zoek naar bouwteams die interesse hebben om de nieuwe bib vorm te geven”, legt schepen van bibliotheek Roel Van Elsacker uit.

“Die bouwteams krijgen ook meteen de opdracht om zowel op de site van de Handelslei, waar de bib nu gevestigd is, als eventueel op de plek van het vroegere politiecommissariaat in de Kerkhoflei een aantal sociale/private wooneenheden te bouwen. Er is een groot tekort aan sociale wooneenheden, iets wat we met dit project dus ook meteen willen aanpakken”, vervolgt Roel.

De nieuwe bib moet meer zijn dan enkel een plek om boeken uit te lenen. “We gingen dan ook te rade bij de gebruikers van de bibliotheek naar hun visie”, gaat Roel verder, “Zo leerden we dat er nood is aan een multifunctioneel gebouw waar bewoners, verenigingen en organisaties terechtkunnen om te leren, elkaar te ontmoeten en te inspireren.”

Als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin 2025. Vanaf 2026 zou dan het eerste boek uitgeleend worden in de nieuwe bib. “Na de selectieleidraad wordt een bestek opgemaakt waarin we nog concreter omschrijven wat we waar precies verwachten. Hiervoor gebruiken we de input en expertise van de potentiële bouwteams. Het participatietraject gaat onverminderd door, ook de gemeenteraad bevragen we in een aparte gemeenteraadscommissie van zodra we hier inhoud aan kunnen geven, zodat het project breed gedragen wordt”, besluit Roel. Het Europees subsidieproject EHHUR (Eyes, Hearts, Hands, Urban Revolution) zorgt voor subsidies van het ganse voortraject, de bouwkost blijft ten laste van de gemeente.

Nieuws

Zoersel zet minder mobiele inwoners op de fiets

Tijdens de week van de vrijwilliger (2 tot 10 maart) wordt er in gemeente Zoersel een unieke samenwerking gelanceerd. Gemeente & ocmw Zoersel, drie zorgvoorzieningen, Fietsersbond Vlaanderen, Fietsersbond Voorkempen en AXI vzw, met de steun van Cera, slaan samen de handen in elkaar om minder mobiele inwoners meer beweging te geven … op de fiets!

Namen voor trage wegen definitief goedgekeurd

De namen die in oktober vorig jaar voorlopig werden toegekend aan vier trage wegen in onze gemeente, kregen vorige dinsdag, na het openbaar onderzoek daarover, de definitieve goedkeuring van de gemeenteraad. Zij het met een correctie in de spelling.

Eén duidelijk en vernieuwd reglement voor alle voordelen van de Z-pas

Sinds september 2014 hebben Zoerselaars met een beperkt inkomen recht op een Z-pas. Daarmee krijgen ze verschillende kortingen.