Artikels met het label: "Mobiliteit"

Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole

Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.

Zoersel zet minder mobiele inwoners op de fiets

Tijdens de week van de vrijwilliger (2 tot 10 maart) wordt er in gemeente Zoersel een unieke samenwerking gelanceerd. Gemeente & ocmw Zoersel, drie zorgvoorzieningen, Fietsersbond Vlaanderen, Fietsersbond Voorkempen en AXI vzw, met de steun van Cera, slaan samen de handen in elkaar om minder mobiele inwoners meer beweging te geven … op de fiets!

Omleiding langs Kareelstraat ondermijnt veiligheid rond scholen

Vanaf maandag 12 februari 2024 gaan de geplande werken aan het kruispunt Ninoofsesteenweg/Eikstraat van start, met voorziene omleidingen voor fietsers en andere weggebruikers. Echter, de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de schoolomgeving. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA uiten ook kritiek op de gebrekkige communicatie, het ontbreken van een duidelijk omleidingsplan en bepaalde voorzorgen om de veiligheid te garanderen.

60 jaar na vastleggen tracé nog altijd geen concreet zicht op wanneer de werken voor de omleidingsweg rond Zoersel effectief van start kunnen gaan

Op 15 november 1963 besliste de gemeenteraad van Zoersel waar de omleidingsweg die het doorgaand verkeer uit de dorpskern moest weren, zou moeten worden aangelegd. 60 jaar en heel wat plannen later is er nog altijd geen concreet zicht op wanneer de werken effectief van start zouden kunnen gaan, zo blijkt uit antwoorden op parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. “Volgens mijn laatste parlementaire vraag konden tot op heden 28 van de 81 noodzakelijke innemingen minnelijk gerealiseerd worden. De projectnota en het nieuwe onteigeningsbesluit zijn nog altijd niet gefinaliseerd. En dit terwijl de omleidingsweg echt noodzakelijk is om de dorpskernen van Zoersel, Oost- en Westmalle, die veel verkeer, waaronder een zeer groot aantal vrachtwagens te slikken hebben, opnieuw leefbaar te maken”, aldus Schryvers die ook schepen is in Zoersel. 

Moet de trajectcontrole in de Trapstraat te Bellingen al verplaatst worden?

Recent werden de ANPR-camera’s van de vier verschillende trajectcontroles in Bellingen geïnstalleerd. De timing wanneer de camera’s effectief in werking treden is nog niet gekend. CD&V Pepingen stelt zich de vraag of één van de camera’s wel op de juiste locatie geplaatst werd. Volgens het vernieuwde mobiliteitsplan loopt het controletraject op de Trapstraat immers over twee verschillende snelheidsregimes, wat een controle onmogelijk maakt.

Beste score voor Westerlo op Fietsrapport

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde nam het fietsbeleid van 12 Kempense steden en gemeenten onder de loep. 27.000 deelnemers brachten hun stem uit.

Westerlo behaalde de beste score, dankzij het harde werk van gemeentebestuur en -diensten, en van schepen van mobiliteit en fietsbeleid Kristof Welters in het bijzonder.

Komt er een fietsverbinding tussen de Wittestraat en Mellestraat?

Tijdens de zomermaanden nemen we al eens sneller de fiets om ons te verplaatsen in het Kortrijkse.

Duurzame mobiliteit, daar maken we werk van!

Duurzame mobiliteit, daar maken we werk van! Ook in het nieuwe mobiliteitsplan wordt hier aandacht aan geschonken.