Modellijst cd&v Edegem goedgekeurd

Eind februari keurden de cd&v-leden van Edegem de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober goed. Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni, was daarbij aanwezig. Ze bracht een overtuigende boodschap om als lokale afdeling het welzijn van elke burger prioriteit te geven en om op een serieuze en verbindende manier aan politiek te doen: de christendemocratisch boodschap van ernst en respect is een antwoord op de krachten die onze samenleving trachten te polariseren. Ook Liesbet Sommen, tweede op de cd&v-lijst voor het Europees Parlement, was present en nam de tijd om met iedereen in gesprek te gaan.

Zoals eerder reeds aangekondigd, kiest cd&v Edegem volop voor vernieuwing door Andries Tjalma de lijst te laten trekken, en Bart Breugelmans de lijst te laten duwen. Meer info op onze website .

Greet Marivoet, oud-leerkracht en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, krijgt de tweede plaats. Greet is o.a. voorzitter van de plaatselijke Samana-afdeling. Sociale thema’s hebben Greet dan ook altijd enorm beroerd. Vanuit haar bekommernis om een veilige schoolomgeving is Greet ook actief als gemachtigd opzichter.

Adrian De Weerdt zal op plaats 3 staan. Adrian is geboren en getogen in Edegem, was hoofdleiding in de jeugdbeweging en is gemeenteraadslid sinds 2019. Hij is advocaat en juridisch raadgever op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Adrian volgt de dossiers over ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen, juridische zaken en vrije tijd van nabij op. Als fervent fietser hecht hij ook veel belang aan betere en veiligere fietspaden in Edegem.

De vierde plaats is voor Annick De Jongh, die van 2019 tot 2021 afdelingsvoorzitter was van cd&v-Edegem. Thomas Van Gorp, gemeenteraadslid sinds 2022, staat op plaats 5. Hij is ICT-specialist, voorzitter van jong-cd&v Edegem en was jarenlang actief in jeugdbeweging en jeugdraad. Marijke Andries tot slot krijgt plaats 6. Ze brengt haar ervaring als zorgindicator bij CM aan en is actief in verschillende vrijetijdsverenigingen.

 

(Op de foto van links naar rechts, Liesbet Sommen, Andries Tjalma, Bart Breugelmans, Katrien Schryvers, Adrian De Weerdt, Annick De Jongh, Thomas Van Gorp, Greet Marivoet, Wim Verrelst en Marijke Andries)

 

Afdelingsvoorzitter Wim Verrelst:

Ik ben heel tevreden met deze modellijst, een goede mix van jong en minder jong. Het is ook een mooie balans tussen vernieuwing en ervaring. We tonen dat we een partij zijn midden de mensen. Stuk voor stuk zijn het mensen met engagementen in Edegem, die kunnen luisteren en ervoor willen gaan met ernst en respect, net zoals Katrien Schryvers ons kwam vertellen.

 

In de pers:

Gazet Van Antwerpen

Nieuwsblad

Het Laatste Nieuws

Nieuws

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Andries Tjalma lijsttrekker voor cd&v Edegem

De lokale partijraad van cd&v Edegem draagt Andries Tjalma voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Huidig fractieleider Bart Breugelmans zal de lijst duwen. Het voorstel wordt binnenkort aan de leden van de afdeling ter stemming voorgelegd. Vanuit de partijraad kwam in elk geval een enthousiast signaal.


Op de foto, v.l.n.r.: Bart Breugelmans, Wim Verrelst en Andries Tjalma.