cd&v stelt uitbreiding fietsstraten voor in Edegem

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De verkeersveiligheid in Edegem kan absoluut nog worden verbeterd, zeker voor schoolgaande jeugd. Wij begrijpen dat het bestuur beoogt een fietsstraat te implementeren in de Ingenieur Haesaertslaan, Donk, Kerkplein en een gedeelte van de Parklaan. Een goede zaak voor de verkeersveiligheid en voor de Edegemse scholieren volgens ons.

Als cd&v Edegem stellen we voor om de fietsstraten uit te breiden tot een aantal andere essentiële plekken in Edegem waar veel fietsers en schoolgaande jeugd passeren, met vaak ook moeilijke verkeerssituaties. En uiteraard ook waar scholen gelegen zijn. Meer specifiek gaat het om: 

  • De Doelveldstraat;
  • De Patronaatstraat;
  • De Jan Verbertlei;
  • De Baron de Celleslaan.

Op een fietsstraat mogen fietsers over de hele breedte van de straat fietsen, en blijven de auto's achter de fietser.

Op de gemeenteraad van vanavond leggen we dan ook het volgende voorstel van principiële beslissing neer:

 

     Artikel 1

     De gemeenteraad beslist principieel om ook de Doelveldstraat, de Patronaatstraat, de Jan Verbertlei en de Baron de Celleslaan in te richten als fietsstraat.

     Artikel 2

     De gemeenteraad geeft opdracht aan de diensten om het dossier verder uit te werken, de nodige inspraak te organiseren en communicatie op poten te zetten."

 

Op de gemeenteraad van 29/04 werd ons voorstel niet goedgekeurd door het lokaal N-VA bestuur. De andere oppositiepartijen steunden ons voorstel wel. 
Wij betreuren deze beslissing en nemen deze voorstellen mee in ons partijprogramma voor de lokale verkiezingen van Oktober.

Op de foto: ons raadslid Adrian De Weerdt in de Patronaatstraat, 1 van de straten die we willen opnemen als fietsstraat.

 

In de pers:
Gazet Van Antwerpen

Nieuws

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Modellijst cd&v Edegem goedgekeurd

Eind februari keurden de cd&v-leden van Edegem de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober goed. Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni, was daarbij aanwezig. Ze bracht een overtuigende boodschap om als lokale afdeling het welzijn van elke burger prioriteit te geven en om op een serieuze en verbindende manier aan politiek te doen: de christendemocratisch boodschap van ernst en respect is een antwoord op de krachten die onze samenleving trachten te polariseren. Ook Liesbet Sommen, tweede op de cd&v-lijst voor het Europees Parlement, was present en nam de tijd om met iedereen in gesprek te gaan.