Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Sinds januari 2023 is er een nieuw belastingreglement van kracht in Edegem waardoor Brefin een belasting van 5.000 euro per verblijfseenheideenheid moet betalen, alles samen goed voor 680.000 euro. Na overleg tussen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar wordt die som verlaagd naar 165.000 euro, maar liefst 515.000 euro minder dus.

De officiële reden waarom dit akkoord voorligt is omdat de projectontwikkelaar het nieuwe belastingreglement contesteert bij de raad van state. Het lokaal bestuur wil een verdere juridische strijd hierover vermijden en kiest ervoor om over te gaan tot een individueel akkoord of een dading.

De chronologie van het dossier is hier niet onbelangrijk. De ontwikkelaar heeft de vergunningsaanvraag gedaan in juni 2022, wanneer het nieuwe belastingreglement nog niet van kracht is. Op het college van burgemeester en schepen in oktober 2022 heeft het bestuur dit project, na verwerking door de gemeentediensten, behandeld en bijkomende info opgevraagd. Het college maakt hier dan gebruik van een zogenaamde 'administratieve lus' en heeft hierna 60 dagen de tijd om antwoorden te verkrijgen om dan de finale beslissing te nemen om tot gunning of weigering over te gaan. Het dossier is finaal gegund begin januari 2023. Op dit moment is het nieuwe belastingreglment al van kracht. Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd ons door de betrokken schepen toegelicht dat er nog tal van vragen waren toen het dossier voorlag op het college van oktober. 

Na een grondige lezing en analyse van dit individueel akoord, hebben wij als cd&v fractie zowel juridische als inhoudelijke bezwaren tegen dit individueel akkoord. We hebben deze ook uitgebreid toegelicht op de gemeenteraad. Onderstaand een poging tot samenvatting:

Volgens ons, kan het gemeentebestuur in de eerste plaats over belastingsreglementen geen dadingen afsluiten. Het lokaal bestuur stelt dat ze over 'feitelijkheden' in het belastingreglement wel akkoorden kunnen sluiten. Zolang het dus maar niet over het financiële aspect gaat. Door het voorgelegde akkoord als 'individueel akkoord' te benoemen en niet als dading te omschrijven denken ze dit juridisch probleem bovendien te kunnen omzeilen. Deze redenering lijkt ons bijzonder krom. 

Wanneer we dit akkoord dan inhoudelijk bekeken viel onze mond nog meer open. Gans de dading en de bepaling van de uiteindelijke som die Brefin moet betalen is gebaseerd op het aantal keukens. Het belastingreglement stelt nochtans duidelijk: 

Voor de toepassing van dit reglement zal worden verstaan onder:

  • Gebouw: elk bouwwerk of vaste inrichting, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds
  • Woon- of verblijfsgelegenheid: elk gebouw of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting of het verblijf van een gezin of een alleenstaande

Een studentenkamer, is wat ons betreft, wel degelijk een verblijfseenheid. In het akkoord wordt geargumenteerd dat door de afwezigheid van keukens in de studentenkamers dit niet zou opgaan. Enkel de studio's met keukens worden dus daarom belast. De gemeenschappelijke keukens van de studentenkoten worden hier dan bovendien 'vergeten'. Dit alles lijkt knip en plakwerk om de rode loper voor deze projectontwikkelaar uit te rollen. 

Laat ons zeer duidelijk zijn: wij zijn niet tegen de bouw van studentenkoten op deze locatie. Wel tegen het feit, dat de projectontwikkelaar hier niet correct wordt voor belast. Door dit akkoord te sluiten creeër je een potentieel gevaarlijk precedent. Kan je binnenkort voor elk project rond de tafel gaan met het lokaal bestuur om een afwijking te krijgen op bestaande belastingreglementen? Wij tekenen daarom dan ook beroep aan bij de hogere overheid voor het sluiten van deze dading.

 

Bart Breugelmans, fractieleider cd&v Edegem:

Met het sluiten van dit inhoudelijk en juridisch wankele akkoord loopt de gemeente meer dan een half miljoen euro mis. Het belastingreglement is nochtans duidelijk: bijkomende verblijfplaatsen, dus ook studentenkoten, moeten worden belast. Wij zullen dus beroep aantekenen tegen deze dading.

 

In de pers:

Het Laatste Nieuws

Gazet Van Antwerpen

Nieuws

cd&v stelt kinderopvang, ontmoetingsruimte en co-housing voor in zone Berkenhof

Op de gemeenteraad 27/05 lag de beslissing voor tot afbraak van het leegstaand gebouw achter het Berkenhof. Een goede zaak, want daar is al jarenlang een problematiek van overlast, kraken en vernieling. Ook veel buurtbewoners klagen hierover. Zowel het Berkenhof als het achterliggende gebouw staan al jarenlang leeg. We moeten dan ook dringend stappen ondernemen in het belang van een goede toekomstige invulling van deze zone!

cd&v stelt uitbreiding fietsstraten voor in Edegem

De verkeersveiligheid in Edegem kan absoluut nog worden verbeterd, zeker voor schoolgaande jeugd. Wij begrijpen dat het bestuur beoogt een fietsstraat te implementeren in de Ingenieur Haesaertslaan, Donk, Kerkplein en een gedeelte van de Parklaan. Een goede zaak voor de verkeersveiligheid en voor de Edegemse scholieren volgens ons.

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen.