cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

We vinden het immers veel meer aangewezen dat de mandatarissen en leden van de politieke partijen en politieke bewegingen aanwezig zijn in de straten van de jaarmarkt zelf, tussen de burgers, de verschillende verenigingen en de lokale ondernemingen.

Het is daar dat we de Edegemnaar het beste kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen gaan. We wensen bovendien de kostbare plekken op de jaarmarkt absoluut vrij te geven aan lokale Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. Vele Edegemse verenigingen en ondernemingen vragen hier immers om, en we wensen hen hierin dan ook te steunen.

 Raadslid Adrian De Weerdt:

In het amendement voorzien we een overgangsperiode. Aangezien het dit jaar lokale verkiezingen zijn in oktober, en een aantal politieke partijen mogelijk reeds bezig zijn met voorbereidingen voor de jaarmarkt, vinden we het logisch om de standjes voor politieke partijen en politieke bewegingen in 2024 nog toe te laten. We stellen dan ook voor om deze pas vanaf 2025 af te schaffen

Na bespreking in de gemeenteraad bleek dat we in de gemeenteraad met deze mening alleen stonden. Het amendement werd daarop niet goedgekeurd. Zoals elk jaar kan u ons kraampje dus opnieuw vinden op de komende jaarmarkt.

Jaarmarkt_4.jpg

 

In de pers:

Gazet van Antwerpen voor gemeenteraad

Gazet Van Antwerpen na gemeenteraad

Nieuws

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Modellijst cd&v Edegem goedgekeurd

Eind februari keurden de cd&v-leden van Edegem de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober goed. Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni, was daarbij aanwezig. Ze bracht een overtuigende boodschap om als lokale afdeling het welzijn van elke burger prioriteit te geven en om op een serieuze en verbindende manier aan politiek te doen: de christendemocratisch boodschap van ernst en respect is een antwoord op de krachten die onze samenleving trachten te polariseren. Ook Liesbet Sommen, tweede op de cd&v-lijst voor het Europees Parlement, was present en nam de tijd om met iedereen in gesprek te gaan.

Andries Tjalma lijsttrekker voor cd&v Edegem

De lokale partijraad van cd&v Edegem draagt Andries Tjalma voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Huidig fractieleider Bart Breugelmans zal de lijst duwen. Het voorstel wordt binnenkort aan de leden van de afdeling ter stemming voorgelegd. Vanuit de partijraad kwam in elk geval een enthousiast signaal.


Op de foto, v.l.n.r.: Bart Breugelmans, Wim Verrelst en Andries Tjalma.