Thomas Van Gorp

Gemeenteraadslid - RVB Woonzorgnetwerk - #5 gemeenteraadsverkiezingen 2024

Ik ben Thomas Van Gorp 34 jaar en gemeenteraadslid ter vervanging van Ann De Cleyn sinds 2 jaar.

Al gans mijn leven woon en 'vrijwilliger' ik in Edegem.
Vanuit mijn achtergrond bij KSJ Parsival/KSA Lancelot en 10 jaar actief te zijn geweest als bureaulid van de Edegemse Jeugdraad is het voor mij vanzelfsprekend dat in Edegem de verenigingen een centrale plaats krijgen.
Voor hun is het noodzakelijk dat ze goede, veilige lokalen hebben die goed onderhouden worden. De afgelopen jaren is het issue van vandalisme en inbraken in lokalen in de verschillende adviesraden aangehaald. Dit is een probleem van alle tijden, ook in deze bestuursperiode is dit niet anders. Mij lijkt het daarom evident dat een gemeentebestuur hier een extra inspanning levert.

Ik ben bovendien ook voorzitter van Jong CD&V Edegem. Met onze jongerenploeg hebben we de afgelopen jaren veel aandacht aan #koningfiets besteed. Kwalitatieve veilige fietspaden voor onze schoolgaande jeugd zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn! Vorig jaar hebben we nog een actie gedaan om tijdelijke laagdrempelige en vlot toegankelijke studieplekken te realiseren in Hof Ter Linden voor de studerende jeugd! Ondertussen is er in 'Het Kruispunt' een structurele oplossing voorzien waar jongeren kunnen studeren.

Tijdens de voorbereiding van de dodentocht ga je me ook tegenkomen terwijl ik door Edegem wandel! Qua trage wegen zijn er de afgelopen jaren leuke dingen gebeurd, doorgaan op dit elan zou ik zo zeggen! Meer aandacht aan zitbanken en onze overvolle vuilbakken lijkt me wel een must. Projecten zoals o.a mooimakers en vrijwilligers ondersteunen in combinatie met een frequentere of tijdige lediging van de zogenaamde 'knelpuntvuilbakken' moet zeker mogelijk zijn in een gemeente als Edegem.