Artikels met het label: "Thomas Van Gorp"

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Modellijst cd&v Edegem goedgekeurd

Eind februari keurden de cd&v-leden van Edegem de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober goed. Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni, was daarbij aanwezig. Ze bracht een overtuigende boodschap om als lokale afdeling het welzijn van elke burger prioriteit te geven en om op een serieuze en verbindende manier aan politiek te doen: de christendemocratisch boodschap van ernst en respect is een antwoord op de krachten die onze samenleving trachten te polariseren. Ook Liesbet Sommen, tweede op de cd&v-lijst voor het Europees Parlement, was present en nam de tijd om met iedereen in gesprek te gaan.

Cd&v Edegem stelt invoering mantelzorgpremie voor!

Om een warme en solidaire samenleving te creëren, moet je kunnen rekenen op mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Mantelzorgers zijn hier het toonvoorbeeld van. Mantelzorg is alle extra zorg die mensen in de directe omgeving geven aan iemand die hulpbehoevend is. Een mantelzorger verleent op regelmatige basis en vanuit een familiale of sociale relatie, zorg aan een hulpbehoevende.

cd&v Edegem stelt oprichting sterrenregister voor en haalt dit binnen.

Wij legden als cd&v fractie op de gemeenteraad van  18/12/2023 het voorstel tot beslissing neer voor de oprichting van een sterrenregister voor overleden sterrenkindjes. Dit werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Het lokaal bestuur Edegem neemt dit op, en werkt dit verder uit.

Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed brengt (zoveelste) negatief advies uit in dossier parking HTL

Op 31 augustus 2023 bracht de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed nogmaals het zoveelste negatief advies uit over de vergunning voor de aanleg van parking Hof ter Linden, ondanks de aanpassingen door het bestuur aan het dossier.

Bedankt voor jullie input: resultaten burgemeestersspel jaarmarkt.

Op de afgelopen Edegemse jaarmarkt was cd&v zoals elk jaar present (zie foto's). Niet alleen liepen de mandatarissen en bestuursleden het hele weekend rond op de jaarmarkt en steunden ze de verenigingen en lokale ondernemers. Aan het cd&v-standje in de Trooststraat kon je ook in gesprek gaan met de gemeenteraadsleden. Edegemnaars konden daarbij deelnemen aan het grote ‘burgemeestersspel’

Thomas Van Gorp vervangt Ann De Cleyn definitief als gemeenteraadslid – afdeling en gemeenteraad huldigen Ann De Cleyn

Op de gemeenteraad van eind juni 2023 legde Thomas Van Gorp definitief de eed af als gemeenteraadslid van de cd&v-fractie. Sinds oktober 2022 verving hij Ann De Cleyn, die zich liet vervangen omwille van gezondheidsredenen. Omdat De Cleyn verhuist naar een andere gemeente, wordt de wissel nu definitief.