Andries Tjalma lijsttrekker voor cd&v Edegem

Auteur

Wim Verrelst

Deel dit artikel

De lokale partijraad van cd&v Edegem draagt Andries Tjalma voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Huidig fractieleider Bart Breugelmans zal de lijst duwen. Het voorstel wordt binnenkort aan de leden van de afdeling ter stemming voorgelegd. Vanuit de partijraad kwam in elk geval een enthousiast signaal.


Op de foto, v.l.n.r.: Bart Breugelmans, Wim Verrelst en Andries Tjalma.

Lokaal voorzitter Wim Verrelst:

We lanceren met veel overtuiging een nieuw en jong gezicht als lijsttrekker: Andries Tjalma. Andries is 25 jaar en handelsingenieur. Hij ging naar OLVE in Edegem, was jarenlang actief als leiding en groepsleiding van de 27Ste scouts, was bestuurslid van Jeugdhuis Het Varken, en is op dit moment bureaulid van de jeugdraad. Bij vele Edegemnaars zal Andries dus een belletje doen rinkelen! We brengen hiermee ook een krachtig signaal van verjonging en toekomstgerichtheid.

 

Andries Tjalma:

Ik wens het partijbestuur oprecht te danken voor het vertrouwen. We hebben een enorm sterke ploeg, en ik heb heel veel zin om er 200% voor te gaan de komende maanden. In de toekomst hoop ik een tegengewicht te bieden aan het huidige bestuur. We moeten een nieuw evenwicht vinden waarbij het succes van Edegem niet alleen gemeten wordt in cijfers, maar minstens evenveel in de glimlach van haar inwoners. Echte welvaart ligt op het kruispunt van efficiënt bestuur en een zorgzame, inclusieve en respectvolle gemeenschap.

 

Bart Breugelmans zal dus lijstduwer zijn. Bart zetelt al 24 jaar in de gemeenteraad, was 6 jaar schepen, en lijsttrekker in 2018:

Met de aanduiding van Andries en mezelf kiezen we bewust voor een gezonde balans tussen vernieuwing en ervaring. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: cd&v is dé partij voor jong én oud.

 

In de Pers:

Gazet Van Antwerpen

Het Laatste Nieuws

Antwerps Persbureau

Nieuws

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Modellijst cd&v Edegem goedgekeurd

Eind februari keurden de cd&v-leden van Edegem de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober goed. Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni, was daarbij aanwezig. Ze bracht een overtuigende boodschap om als lokale afdeling het welzijn van elke burger prioriteit te geven en om op een serieuze en verbindende manier aan politiek te doen: de christendemocratisch boodschap van ernst en respect is een antwoord op de krachten die onze samenleving trachten te polariseren. Ook Liesbet Sommen, tweede op de cd&v-lijst voor het Europees Parlement, was present en nam de tijd om met iedereen in gesprek te gaan.