Annick De Jongh

#4 gemeenteraadsverkiezingen 2024, Ondervoorzitter afdeling

Van begin 2019 tot 2022 was ik de afdelingsvoorzitter van CD&V Edegem. We hebben kei hard gewerkt om onze plek in Edegem terug te verdienen. Onze ploeg is er in ieder geval klaar voor om er heel gemotiveerd tegenaan te gaan om Edegem verder uit te bouwen tot een groene, propere gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen!

Ik woon sinds kort op het gemeenteplein. Na vele jaren in de bejaardenzorg en kinderopvang te hebben gewerkt en een tijdje voltijdse huismama van 3 kinderen te zijn geweest, ben ik nu met volle goesting aan de slag in de thuiszorg voor het Woonzorgnetwerk in Edegem. 

Ik wil me inzetten in Edegem voor goed onderhouden publieke ruimte met oog voor de zwakke weggebruiker. Zowel fiets-als voetpaden verdienen meer aandacht net als veilige, goed verlichte oversteekplaatsen. Een veilige schoolomgeving wordt één van mijn prioriteiten!  Ook moet de begraafplaats weer een groene oase van rust worden en toegankelijk voor iedereen!
Ten slotte besteed ik ook graag aandacht aan onze trouwe viervoeters. Meer en beter onderhouden hondenweiden zijn zeker nodig in Edegem!