Edegem

Andries Tjalma lijsttrekker voor cd&v Edegem voor de komende lokale verkiezingen:

We moeten een nieuw evenwicht vinden waarbij het succes van Edegem niet alleen gemeten wordt in cijfers, maar minstens evenveel in de glimlach van haar inwoners. Echte welvaart ligt op het kruispunt van efficiënt bestuur en een zorgzame, inclusieve en respectvolle gemeenschap!

Deze website, ons verkiezingsprogramma voor 2024 en verdere invulling van onze lijst is momenteel nog in volle opbouw en wordt spoedig verder aangevuld.

We verwelkomen iedereen met een positieve blik op ons dorp. We werken graag samen met jullie aan een groen, bruisende & geëngageerd dorp !

Neem gerust met ons contact op als u hieraan wil meewerken! Volg ons gerust via onze socials voor de allerlaatste info!

Onze sociale media

Nieuws

cd&v stelt uitbreiding fietsstraten voor in Edegem

De verkeersveiligheid in Edegem kan absoluut nog worden verbeterd, zeker voor schoolgaande jeugd. Wij begrijpen dat het bestuur beoogt een fietsstraat te implementeren in de Ingenieur Haesaertslaan, Donk, Kerkplein en een gedeelte van de Parklaan. Een goede zaak voor de verkeersveiligheid en voor de Edegemse scholieren volgens ons.

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Onze mensen

Meer respect voor Keizer Voetganger

We zijn voortdurend in beweging. En élke verplaatsing, ook al is het met de wagen, fiets of openbaar vervoer, begint en eindigt te voet. Iedereen is voetganger. Je te voet verplaatsen is misschien zo’n evidentie dat het belang ervan onderschat wordt. De voetganger verdient meer aandacht.

In overleg met de verschillende actoren stelden we een voetpadenplan op. Hiermee willen we de voetganger opwaarderen. Na Koning Fiets is het, in lijn met het STOP-principe, tijd voor Keizer Voetganger!

Ontdek hier ons volledige plan.

Steun dit plan en teken onze petitie.

Dit zijn onze prioriteiten:

  1.  Meldpunt voor gebrekkige voetpaden
  2. Toegankelijke voetpaden waar geen deelsteps, laadkabels of andere obstakels in de weg liggen
  3. Verbreden voetpaden in dorpskernen en nabijheid van scholen
  4. Langs recreatieve wandelpaden voorzien we rustbanken om op adem te komen.

In het kader van deze petitie verwerken wij uw gegevens conform onze privacyverklaring. Raadpleeg deze hier.