Trajectcontroles goed, maar cd&v Pepingen vraagt een betere spreiding van de trajecten

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Cd&v Pepingen staat achter de invoering van trajectcontroles op gemeentelijke wegen. De trajectcontroles in omliggende gemeenten tonen aan dat ze de snelheid effectief verlagen, wat de verkeersveiligheid uiteraard ten goede komt. Cd&v heeft wel bedenkingen over de gekozen locaties en de verkapte trajectzone. Ze vragen ook dat de slimme camera’s onmiddellijk ingezet worden om het zwaar vervoer te controleren.

“De vier voorgestelde trajecten komen in de Hondzochtstraat, Nieuwe Baan, Trapstraat en Steenweg op Bellingen. De keuze bevindt zich voornamelijk in één deelgemeente, Bellingen. De centralisatie zal volgens ons op termijn effect hebben op parallelle wegen in andere dorpen van Pepingen. Zo zal het sluipverkeer zich verplaatsen naar andere verbindingswegen zonder trajectcontrole zoals de Kriekelaerestraat, Molenstraat, Huttestraat en Hoesnaek of richting Beert, via de Eikstraat. Daarom zijn we eerder voorstander van een betere spreiding met onmiddellijk een trajectcontroleroute in elke deelgemeente” meldt fractieleider Peter Van Cutsem.

“Wij stellen ons ook vragen over het verkapte traject in vier verschillende delen. Een zone 30 op de Trapstraat tussen de Nieuwe Baan en Steenweg op Bellingen zal hierdoor niet gecontroleerd worden. Voor ons is trajectcontrole een middel voor het bewaken van de snelheid in onze straten en hierdoor de verkeersveiligheid te verhogen. Het mag geen doel zijn om zoveel mogelijk boetes te innen” verduidelijkt cd&v.

De verkapte controlezone in vier verschillende trajecten: Hondzochtstraat: ongeveer 1,2 km; Nieuwe Baan: ongeveer 1,5 km; Trapstraat: ongeveer 380 m en Steenweg op Bellingen: ongeveer 870 m.

Zwaar vervoer 

In veel gemeenten en steden controleren de onbemande ANPR-camera’s ook de tonnagebeperking voor vrachtverkeer.  In Pepingen besluit men om hier nog niet voor te kiezen. Nochtans zijn er klachten over zwaar verkeer in de gemeente. 55% van de bevraagde bevolking geeft aan heel vaak tot regelmatig last te hebben van zwaar vervoer, 26% heeft er af en toe last van. Ook hier zijn er voornamelijk klachten over de assen tussen de deelgemeenten. De LVB/Open VLD-meerderheid kiest om een Charter Zwaar Vervoer op te stellen en op deze manier het zwaar vervoer te beïnvloeden.

“Wij vragen dat de gemeente inzet op het volledig weren van ‘doorgaand’ vrachtverkeer en om de nieuwe ANPR-camera’s te koppelen aan de tonnagebeperkingsborden die langs de weg staan. Het verleden leert ons dat afspraken met (transport)bedrijven een zeer tijdelijk effect hebben. Het voorgestelde charter zoekt enkel een oplossing om school- en fietsroutes zo veel mogelijk te vrijwaren wat bijkomende hinder zal veroorzaken op andere straten. Tijdens de gemeenteraad merkten we hierbij op dat de gemeente zichzelf als goede voorbeeld moet stellen en de verplaatsingen met (vracht)wagens en tractoren in de schoolomgeving tijdens de schoolspits moeten vermijden” besluit cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole

Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.

Omleiding langs Kareelstraat ondermijnt veiligheid rond scholen

Vanaf maandag 12 februari 2024 gaan de geplande werken aan het kruispunt Ninoofsesteenweg/Eikstraat van start, met voorziene omleidingen voor fietsers en andere weggebruikers. Echter, de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de schoolomgeving. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA uiten ook kritiek op de gebrekkige communicatie, het ontbreken van een duidelijk omleidingsplan en bepaalde voorzorgen om de veiligheid te garanderen.

Beslissing over schuilhuisje roept vragen op omtrent busreizigerscomfort

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat van start met het relanceproject in het kader van schoolroutes en hoppinpunten ter hoogte van het kruispunt N28 met de Eikstraat. Dit initiatief is gericht op het verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur en het verhogen van het comfort voor busreizigers. De keuze van de bushokjes deed de oppositie de wenkbrauwen fronsen.