Artikels met het label: "verkeersveiligheid"

Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole

Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.

Omleiding langs Kareelstraat ondermijnt veiligheid rond scholen

Vanaf maandag 12 februari 2024 gaan de geplande werken aan het kruispunt Ninoofsesteenweg/Eikstraat van start, met voorziene omleidingen voor fietsers en andere weggebruikers. Echter, de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de schoolomgeving. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA uiten ook kritiek op de gebrekkige communicatie, het ontbreken van een duidelijk omleidingsplan en bepaalde voorzorgen om de veiligheid te garanderen.

Moet de trajectcontrole in de Trapstraat te Bellingen al verplaatst worden?

Recent werden de ANPR-camera’s van de vier verschillende trajectcontroles in Bellingen geïnstalleerd. De timing wanneer de camera’s effectief in werking treden is nog niet gekend. CD&V Pepingen stelt zich de vraag of één van de camera’s wel op de juiste locatie geplaatst werd. Volgens het vernieuwde mobiliteitsplan loopt het controletraject op de Trapstraat immers over twee verschillende snelheidsregimes, wat een controle onmogelijk maakt.

Trajectcontroles goed, maar cd&v Pepingen vraagt een betere spreiding van de trajecten

Cd&v Pepingen staat achter de invoering van trajectcontroles op gemeentelijke wegen. De trajectcontroles in omliggende gemeenten tonen aan dat ze de snelheid effectief verlagen, wat de verkeersveiligheid uiteraard ten goede komt. Cd&v heeft wel bedenkingen over de gekozen locaties en de verkapte trajectzone. Ze vragen ook dat de slimme camera’s onmiddellijk ingezet worden om het zwaar vervoer te controleren.

Tijdelijke verkeersremmende opstelling creëert gevaarlijke situatie

In mei 2021 besliste het LVB-OpenVLD schepencollege om aan de Steenweg naar Bellingen een proefopstelling met snelheidsremmers te plaatsen. Na vier maanden ging het schepencollege een evaluatie doen en de tijdelijke verkeerssituatie bestendigen, wijzigen of verwijderen. Twee jaar later is er nog steeds geen definitieve beslissing gekend. Meermaals confronteerden cd&v fractieleider Peter Van Cutsem de LVB-OpenVLD meerderheid met deze gevaarlijke situatie maar zonder enig resultaat.