Artikels met het label: "mobiliteitsplan"

Trajectcontroles goed, maar cd&v Pepingen vraagt een betere spreiding van de trajecten

Cd&v Pepingen staat achter de invoering van trajectcontroles op gemeentelijke wegen. De trajectcontroles in omliggende gemeenten tonen aan dat ze de snelheid effectief verlagen, wat de verkeersveiligheid uiteraard ten goede komt. Cd&v heeft wel bedenkingen over de gekozen locaties en de verkapte trajectzone. Ze vragen ook dat de slimme camera’s onmiddellijk ingezet worden om het zwaar vervoer te controleren.

cd&v, DVP en N-VA Pepingen vragen extra aandacht voor oversteekplaatsen Ninoofsesteenweg

Tijdens de gemeenteraad van 25 april werd het vernieuwde mobiliteitsplan besproken. De cd&v, DVP en N-VA fracties vroegen tijdens de behandeling van het plan bijzondere aandacht voor veilige oversteekplaatsen aan de Ninoofsesteenweg. Zichtbaarheid is daarbij een cruciale factor, zeker in de wintermaanden, wanneer het donker is tijdens de ochtend- en avondspits.