Artikels met het label: "verkeer"

CD&V betreurt wijze van invoeren trajectcontrole

Op 1 juni worden een aantal trajectcontroles in Kontich actief. In de Altena-wijk gebeurt dit met de nodige commotie omdat de inwoners een brief in de bus ontvingen waardoor in een aantal straten plots enkelrichting worden. Van overleg of inspraak was er geen sprake. CD&V-Kontich-Waarloos betreurt deze gang van zaken omdat dit het maatschappelijke draagvlak voor de verkeersveiligheid ondermijnt.

onveilige putten in Kasteeldreef en Dorpsstraat

Op de gemeenteraad van 30 november werd opnieuw aangehaald dat de putten in de Kasteeldreef en de Dorpsstraat moeten aangepakt worden. De situatie voor fietsers wordt gevaarlijker met de dag.

Helaas wil het schepencollege er geen geld aan besteden. 

CD&V blijft strijden voor meer en veilige fietspaden.

 

Trajectcontroles goed, maar cd&v Pepingen vraagt een betere spreiding van de trajecten

Cd&v Pepingen staat achter de invoering van trajectcontroles op gemeentelijke wegen. De trajectcontroles in omliggende gemeenten tonen aan dat ze de snelheid effectief verlagen, wat de verkeersveiligheid uiteraard ten goede komt. Cd&v heeft wel bedenkingen over de gekozen locaties en de verkapte trajectzone. Ze vragen ook dat de slimme camera’s onmiddellijk ingezet worden om het zwaar vervoer te controleren.

Tijdelijke verkeersremmende opstelling creëert gevaarlijke situatie

In mei 2021 besliste het LVB-OpenVLD schepencollege om aan de Steenweg naar Bellingen een proefopstelling met snelheidsremmers te plaatsen. Na vier maanden ging het schepencollege een evaluatie doen en de tijdelijke verkeerssituatie bestendigen, wijzigen of verwijderen. Twee jaar later is er nog steeds geen definitieve beslissing gekend. Meermaals confronteerden cd&v fractieleider Peter Van Cutsem de LVB-OpenVLD meerderheid met deze gevaarlijke situatie maar zonder enig resultaat.