“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

"In 2009 hebben we daarom op verzoek van lokale fruitteeltbedrijven de subsidieregeling voor het aanplanten van meidoornhagen stopgezet. Daarnaast is het van essentieel belang om voorzichtig te werk te gaan bij het onderhoud van de bestaande hagen. Als lokaal gemeentebestuur dragen we immers verantwoordelijkheid voor de bestrijding van bacterievuur en het beschermen van onze lokale fruitteelt," benadrukt cd&v Pepingen.

“In het kader van het agendapunt hebben we lokale fruitboeren, het Proefcentrum Fruit en de provincie Vlaams-Brabant gecontacteerd. Allen benadrukten dat het jaarlijks snoeien van meidoornhagen moet gebeuren tussen begin november en begin maart, dus tijdens de winterperiode. Deze timing is cruciaal omdat het risico op infectie tijdens de winter veel lager is dan tijdens de bloeiperiode. Een zomersnoei maakt de hagen dus veel vatbaarder voor bacterievuur".

"Gezien het verhoogde risico op infectie is de keuze van het schepencollege om in de zomer te snoeien onlogisch. Tijdens de vergadering hebben we dan ook voorgesteld om de snoeiperiode te verschuiven van de zomer naar de winter. Dit punt werd uiteindelijk uitgesteld voor verder onderzoek en zal worden behandeld tijdens de komende gemeenteraad. We kijken er alvast naar uit," besluit cd&v-fractieleider Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.

Pepingen keurt afgezwakte cd&v motie voor jonge landbouwers goed

cd&v diende op de gemeenteraad van maart 2024 een motie in om de bekommernissen van de jonge landbouwers te ondersteunen. Zo werden de afspraken tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties onderschreven en we stelden ook voor om deze engagementen ook lokaal over te nemen.