"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

De trajectcontroles op het traject Steenweg op Bellingen, Trapstraat, Nieuwe Baan en Hondzochtstraat werden eind februari geactiveerd en leverden tot 9 april al meer dan 4.600 boetes op. De inwoners zijn allesbehalve gelukkig met deze gang van zaken. De meeste Pepingenaren hebben geen bezwaar tegen de opgelegde snelheid maar wel tegen het feit dat de trajectcontroles onvoldoende zijn aangeduid.
De afbakening van de 4 trajectcontroles en de verschillende snelheidsregimes is voor veel inwoners en ook voor de inwoners van naburige gemeenten niet duidelijk.
Het verlagen van de snelheid en het verhogen van de veiligheid op onze wegen moet wel de enige reden zijn om trajectcontroles in te voeren, niet het winstbejag van het privé-bedrijf dat de controles organiseert noch het spijzen van de gemeentelijke kassa.

Roep om betere signalisatie

Cd&v vroeg daarom tijdens de gemeenteraad om de trajectcontroles duidelijk aan te kondigen in de straat. Bestuurders die weten dat er een trajectcontrole is, zullen immers hun snelheid aanpassen omdat ze weten dat anders zeker een boete volgt. Die aankondiging ontbreekt nu met als resultaat een record aantal boetes.
Het doel van de trajectcontroles is dus niet bereikt.
Spijtig genoeg heeft het Open-VLD/LVB-bestuur geen oren naar een betere signalisatie.

Extra waarschuwingsborden

Cd&v is voorstander van trajectcontroles omdat ze effectief blijken voor de verkeersveiligheid.  Maar de manier waarop de trajectcontroles in Bellingen gesignaleerd zijn, kan echt wel beter. Een extra bord dat waarschuwt voor de trajectcontrole of een gewijzigde verkeerssituatie is niet verboden en kost echt niet veel. Het zou veel frustratie kunnen vermijden en een groter draagvlak kunnen creëren.

Omdat de gemeente bij zijn standpunt bleef, besliste CD&V dan maar zelf voor een oplossing te zorgen.
De cd&v-fractie plaatste, langs de wegen in Bellingen, borden op privéterrein die automobilisten wijzen op de trajectcontrole.

Nieuwe Baan

Steenweg op Bellingen

Nieuws uit Pepingen

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.

Pepingen keurt afgezwakte cd&v motie voor jonge landbouwers goed

cd&v diende op de gemeenteraad van maart 2024 een motie in om de bekommernissen van de jonge landbouwers te ondersteunen. Zo werden de afspraken tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties onderschreven en we stelden ook voor om deze engagementen ook lokaal over te nemen.