Nieuws uit Laakdal

Minister Verlinden maakt de verkiezingen toegankelijk

Op 9 juni worden in ons land de regionale, federale en Europese verkiezingen georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stelde vandaag enkele maatregelen voor die deze stembusgang zo vlot én inclusief mogelijk moeten laten verlopen. “Binnen 32 dagen vieren we de hoogmis van onze democratie: de verkiezingen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo goed geïnformeerd mogelijk hun stem uitbrengen. Daarom willen het verkiezingsproces én onze stembureaus zo toegankelijk mogelijk maken voor al onze inwoners”, aldus minister Verlinden.

Week van de Korte Keten

De Week van de Korte Keten vindt dit jaar plaats van 18 tot 26 mei. Net als elk jaar worden lokale producten in de kijker gezet bij consumenten. Tijdens deze editie wordt er extra aandacht besteedt aan samenwerkingen tussen lokale producenten en ondernemers, die met de producten aan de slag gaan.

Sportbeleving in Laakdal

De sportwereld is in beweging. Welke uitdagingen staan de sport in de toekomst te wachten? Met welke trends moeten beleidsmakers in de sport rekening houden?   

Inhuldiging Staf Beckersplein

De gemeente Laakdal brengt hulde aan Staf Beckers. De uitvinder ontwikkelde onder andere een nieuwe versie van een ontploffingsmotor in zijn werkhuis in Groot-Vorst. Voortaan draagt het grasveld voor het oude gemeentehuis in Groot-Vorst de naam ‘Staf Beckersplein’.

Start aanleg parking Klein-Vorst

Midden mei wordt er gestart met de aanleg van een nieuwe parking achter de Vrije Basisschool van Vorst-Meerlaar.  

Annelies Van Sweevelt in gesprek met Lieva Vervoort

Op  moederdag zetten we graag een inspirerende moeder in de bloemetjes. Lieva Vervoort verloor  haar beide benen bij een verkeersongeval. Ze bleef echter niet bij de pakken zitten en blijft positief in het leven staan. Ze geeft onder andere  voordrachten rond verkeersveiligheid en doet vrijwilligerswerk in het revalidatiecentrum in Geel. Gemeenteraadslid Annelies Van Sweevelt ging met haar in gesprek.

Vrouw & Maatschappij voert actie voor vrede en voor meer impact voor vrouwelijke leiders

De vrouwelijke cd&v-kandidaten vormen een standbeeld om een oproep te doen voor vrede en meer impact voor vrouwelijke leiders. Ze doen dat op de symbolische dagen in mei waarop we het einde van de Tweede Wereldoorlog gedenken aan het fort van Breendonk, een van de best bewaarde kampen. Op deze symbolische plek willen ze zich als vrouwelijke kandidaten duidelijk engageren om mee beleid te maken. 

Praatgroep zorgouders

Forum On!beperkt organiseert sinds kort een praatgroep voor Zorgouders. Tweewekelijks is er een bijeenkomt in ’t Fortun voor ouders met een kind met een beperking.

 

Vraag je mantelzorgpremie aan

We lezen op VRT NWS dat 1 op 5 jongeren mantelzorger is. Het gaat om 64.000 studenten in het hoger onderwijs en 100.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Veel van deze jongeren weet echter niet dat ze mantelzorger zijn. Ze lopen hierdoor financiële steun mis.

Laakdal maakt werk van woonbeleid

Het gemeentebestuur organiseert regelmatig overleg met alle woonactoren voor de uitwerking,  afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid.  Naast gemeente & OCMW zijn de lokale woonactoren Wonen Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Leefgoed.