Vrouw & Maatschappij voert actie voor vrede en voor meer impact voor vrouwelijke leiders

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

De vrouwelijke cd&v-kandidaten vormen een standbeeld om een oproep te doen voor vrede en meer impact voor vrouwelijke leiders. Ze doen dat op de symbolische dagen in mei waarop we het einde van de Tweede Wereldoorlog gedenken aan het fort van Breendonk, een van de best bewaarde kampen. Op deze symbolische plek willen ze zich als vrouwelijke kandidaten duidelijk engageren om mee beleid te maken. 

Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging van België en vierde onlangs haar 50-jarig bestaan. In deze beweging werd er heel wat baanbrekend werk verricht, te beginnen in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Na een jarenlange strijd voor meer gendergelijkheid, gevoerd over verschillende generaties, zijn er deze keer meer vrouwelijke dan mannelijke lijsttrekkers. Voor de provincie Antwerpen: federaal lijsttrekker Annelies Verlinden en Vlaams lijsttrekker Katrien Schrijvers.

Het is duidelijk aangetoond in vele onderzoeken dat de toegevoegde waarde van genderdiversiteit groot is, zo zijn in het bedrijfsleven de prestaties verbeterd door meer gendergelijkheid. Raden van bestuur met daarin 1/3 vrouwen onderscheiden op vijf vlakken: een krachtige langetermijnvisie, duurzaamheid op lange termijn, het overwegen van de impact op klimaat, betere relaties met sociale partners en een duidelijke diversiteitspolitiek.

Dit leidt tot een meer innovatieve manier van denken, betere relaties met sociale partners en een duidelijke focus op lange termijn en duurzaamheid. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat vrouwen gelijk vertegenwoordigd zijn in alle lagen van het bedrijfsleven en dus ook in het (geo)politieke weefsel.

Een belangrijke stap daarvoor werd afgelopen vrijdag genomen door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden die met vuur in de Federale Regering de onderhandelingen voerde om na de verkiezingen werk te kunnen maken van een staatshervorming. Dit om van onze overheid een efficiënte overheid te maken en voor het goed van onze inwoners. 

Om dit mogelijk te maken, werd beslist om bepaalde artikels uit de Grondwet voor herziening vatbaar te verklaren, waaronder ook artikels die inzetten op modernisering en het bewaken van grondrechten. Daaronder ook het artikel waarmee er zal worden ingezet op het garanderen van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van de geslachten in de regering. 

Minister van Binnenlandse Zaken en lijsttrekker van de Kamerlijst voor cd&v, Annelies Verlinden: "Vrouwen in leidinggevende posities moeten nog steeds opboksen tegen het stereotiepe mannelijke beeld van macht en aanzien. Omdat we minder gewoon zijn aan vrouwelijk leiderschap, is een vrouwelijke invulling van leiderschap ook niet ingeburgerd. Van vrouwelijke leiders wordt verwacht dat hun daadkracht en besluitvaardigheid op dezelfde manier worden ingevuld als bij mannen, terwijl het tegelijkertijd minder aanvaard wordt dát ze die eigenschappen op een overtreffende wijze belichamen. Door in te zetten op een meer evenwichtige vertegenwoordiging van de geslachten in de verschillende regeringen in ons land, ben ik ervan overtuigd dat we een belangrijke stap zetten om vrouwelijk leiderschap ingang te laten vinden in de politieke wereld om zo het tij te doen keren."

Studies tonen aan dat een diverse samenstelling van leiders, inclusief meer vrouwen, leidt tot meer vreedzame oplossingen en een duurzamer beleid. 

Katrien Schrijvers, lijsstrekker cd&v Vlaams Parlement: "Daarnaast zijn er ook nog tal van obstakels die vrouwen moeten overwinnen om gelijke vertegenwoordiging te bereiken. Thema's zoals onbetaalde zorgarbeid, armoede, geweld tegen vrouwen en gebrek aan passende gezondheidszorg blijven uitdagingen die moeten worden aangepakt. Het is tijd om het glazen plafond te doorbreken en de waardevolle bijdrage van vrouwen aan alle aspecten voor een zorgzame samenleving te erkennen."

Historisch gezien worden 'samenlevingen in balans' ook wel partnerschapsculturen, egalitaire culturen, moederculturen of matriarchaten genoemd. Ze gaan terug tot ver in de prehistorie en de oudheid. Er is sprake van een zachtheid en zorg voor kinderen en ouderen. Agressie, huiselijk geweld, incest en eenzaamheid onder jong en oud bestaan hier niet. Dwang en dominantie gelden als contraproductief. 

Vredesakkoorden die mislukken, burgeroorlogen die weer oplaaien. We hebben dringend nood aan meer vrede en meer stabiliteit. Om dat te bereiken zijn er nieuwe strategieën nodig. Is er een grotere kans op slagen als (meer) vrouwen mee aan de onderhandelingstafel zitten? Ja, zo blijkt al jaren uit onderzoek. En toch moeten vrouwen nog altijd strijden voor een plaats aan die tafel. 

Vrouwen zijn bijna uitgesloten van de vredesonderhandelingstafel. En daarmee wordt de stem van de halve bevolking van die landen genegeerd. 'Nochtans zou vrouwelijke aanwezigheid bij conflictpreventie en -oplossing de resultaten voor, tijdens en na een conflict verbeteren. Een vredesakkoord heeft 20% meer kans om ten minste twee jaar stand te houden als vrouwen betrokken zijn bij het uitwerken van dat akkoord. Toch blijft de betrokkenheid van vrouwen in formele vredesprocessen erg laag.' (naar Inge Vrancken, journalist)

Tine Gielis, derde plaats cd&v Kamerlijst: "De keerzijde van overheersend mannelijk leiderschap is dat de focus vooral ligt op winst en de behoefte om deze continue te laten groeien, ten koste van mens en omgeving. Ik vraag me dan ook regelmatig af of een vrouwelijke leider een conflict zou laten escaleren tot oorlog met vele slachtoffers. We zijn allen moeders, zussen, dochters,... Zou ik als vrouwelijke leider de vijand de dood injagen om mijn grote gelijk te halen, wetende dat er kinderen verweesd achterblijven? Ik denk het niet."

We doen vandaag met Vrouw & Maatschappij, cd&v politica, een oproep tot vrede. Geef vrouwen meer zeggenschap in beleidsvorming en leiderschap, geef hen een plaats aan de onderhandelingstafel om hun cruciale rol te spelen voor het bevorderen van vrede. Het is tijd om de stereotypen van leiderschap te doorbreken en ruimte te maken voor de unieke perspectieven en inzichten die vrouwen kunnen bieden. 

Nieuws uit Laakdal

Cashpunt Veerle wordt toegankelijker

Het voetpad voor het Cashpunt in Veerle wordt vlakker gemaakt. De helling om het Cashpunt binnen te gaan is nu te steil voor rolstoelgebruikers

Tine wil burgemeesterschap combineren met rol als volksvertegenwoordiger

Tine gaat voor een vierde ambtstermijn als burgemeester. Ze wil dit doen in combinatie met haar nieuwe functie als federaal parlementslid. Ze schreef een brief om uit te leggen wat de combinatie van deze twee functies kan betekenen voor onze gemeente. 

Rioleringswerken

De gemeenteraad keurt rioleringswerken goed aan de Huiperstraat, Mortelstraat, Toke Van Nestestraat, Eikenstraat en de Bennekensstraat.