Positieve evolutie voor Lokaal Energie- en klimaatpact

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

Ook in onze gemeente voelen we de gevolgen van de klimaatverandering. Met haar Lokaal Energie- en Klimaatplan zet Laakdal zich in om de uitdagingen die hiermee gepaard gaan aan te pakken. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de gemeenteraad. Dit jaar kunnen er mooie resultaten voorgelegd worden.

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Vlaanderen stelde in 2021 met het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 een ambitieus plan op om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. Later werden deze doelstellingen verder aangescherpt in het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. 294 Vlaamse besturen, waaronder ook Laakdal, engageren zich om deze doelstellingen waar te maken. Elk bestuur stelt haar eigen Lokaal Energie- en Klimaatplan op en rapporteert hierover jaarlijks aan het Vlaams gewest en aan de gemeenteraad.

Lokaal Energie- en Klimaatplan (LEKP)

Een Lokaal Energie- en Klimaatplan (LEKP) is dus een lokale vertaling van het Vlaamse Energie- en Klimaatpact. Elk bestuur streeft dezelfde doelstellingen na: het verminderen van de CO²-uitstoten, het klimaatbestendiger worden tegen klimaatrisico’s en voor alle inwoners toegang tot veilige, duurzame en betaalbare energie garanderen. Er wordt ingezet op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en water. Aan elk van de vier werven worden concrete doelstellingen gekoppeld. Verder bevat een LEKP ook algemene doelstellingen.

Het Laakdalse LEKP-rapport

Dit jaar kan Laakdal mooie resultaten voorleggen, vooral op gebied van vergroening, mobiliteit en water. Er werden daarvoor verschillende inspanningen geleverd. Om de vergroening te bevorderen, plant de gemeente jaarlijks geboortebomen per geboren kind. Er werden Tiny Forests geplant en er kwam meer groen op de begraafplaatsen. Op vlak van mobiliteit kwamen er 10 laadpalen voor elektrische wagens bij. Om te zorgen voor een betere opvang van het hemelwater, worden publieke plaatsen onthard. Enkele grote bedrijven zorgen mee voor de opvang van hemelwater door het plaatsen van grote installaties.

Lokaal klimaatpactportaal

De resultaten werden dus niet alleen door de acties van de gemeente bereikt. De inspanningen van inwoners en bedrijven zijn minstens even belangrijk. Op het Lokaal Klimaatpactportaal zijn alle acties per gemeente terug te vinden, kunnen burgers of bedrijven suggesties doen en staat informatie over klimaatpremies. Een belangrijk onderdeel van het portaal is dat je als inwoner of bedrijf je inspanning kan registreren. Dit is belangrijk om een zo correct mogelijk beeld te krijgen van alle geleverde inspanningen per gemeente.  

Akkerbouwbedrijf Van Elven levert al vele inspanningen. Zaakvoerder Nele Devoghel legt uit: “we investeerden de afgelopen jaren h op verschillende vlakken om duurzamer te gaan ondernemen. Op de daken van het bedrijf bevinden zich een 700-tal zonnepanelen en de verlichting werd over de ganse site verled. We schakelden voor de koeling van onze producten over op koeling met natuurlijke koudemiddelen en we investeerden in de buffering van regenwater om drogere periodes te overbruggen. Voor de beregening van onze gewassen gebruiken we gezuiverd proceswater van het naastgelegen eierverwerkend bedrijf Lodewijckx NV. Zo proberen we het gebruik van grondwater tot een minimum te beperken. Dit jaar zullen we nog een 10-tal bomen en een 100-tal struiken aanplanten. We doe dit niet alleen om de site te verfraaien. We deden een beroep op de landschapsarchitect van de provincie Antwerpen om zoveel mogelijk biodiversiteit te creëren. Omwille van het natte voorjaar werd de aanplant daarvan uitgesteld naar het najaar van 2024.”

Je vindt het Lokaal Energie- en Klimaatpact en het Lokaal Energie- en Klimaatplan via de website van de gemeente. https://www.laakdal.be/laakdal-werkt-aan-het-klimaat

Kom te weten welke inspanningen er in Laakdal gebeuren of registreer je eigen inspanningen via:
https://laakdal.citizenlab.co/nl-BE/

Nieuws uit Laakdal

Minister Verlinden maakt de verkiezingen toegankelijk

Op 9 juni worden in ons land de regionale, federale en Europese verkiezingen georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stelde vandaag enkele maatregelen voor die deze stembusgang zo vlot én inclusief mogelijk moeten laten verlopen. “Binnen 32 dagen vieren we de hoogmis van onze democratie: de verkiezingen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo goed geïnformeerd mogelijk hun stem uitbrengen. Daarom willen het verkiezingsproces én onze stembureaus zo toegankelijk mogelijk maken voor al onze inwoners”, aldus minister Verlinden.

Week van de Korte Keten

De Week van de Korte Keten vindt dit jaar plaats van 18 tot 26 mei. Net als elk jaar worden lokale producten in de kijker gezet bij consumenten. Tijdens deze editie wordt er extra aandacht besteedt aan samenwerkingen tussen lokale producenten en ondernemers, die met de producten aan de slag gaan.

Sportbeleving in Laakdal

De sportwereld is in beweging. Welke uitdagingen staan de sport in de toekomst te wachten? Met welke trends moeten beleidsmakers in de sport rekening houden?