Laakdal maakt werk van woonbeleid

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

Het gemeentebestuur organiseert regelmatig overleg met alle woonactoren voor de uitwerking,  afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid.  Naast gemeente & OCMW zijn de lokale woonactoren Wonen Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Leefgoed. 

Laakdals Lokaal Woonoverleg

Tine Gielis, als burgemeester en schepen van huisvesting, is voorzitter van het lokaal woonoverleg waar verschillende thema’s aan bod komen, zoals de opvolging van het sociaal woonaanbod, ruimtelijke projecten met impact op wonen of de woningkwaliteit.

Woonscan

Om een degelijk woonbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk dat zoveel mogelijk actoren betrokken worden én dat deze actoren een zo volledig mogelijk beeld hebben van de woonomgeving.  De provincie ontwikkelde daarom een woonscan voor elke gemeente. Met deze cijfers en informatie kunnen gefundeerde beslissingen genomen worden in het woonbeleid.

Er zijn drie tendensen op vlak van wonen die zich in de hele provincie doortrekken.

  1. Zowel wonen als huren is de afgelopen jaren duurder geworden.
  2. We zien overal een stijging van het aantal 1-persoons-huishoudens en een algemene veroudering van de bevolking.
  3. Ten slotte is er nog de impact van de klimaatverandering, die maakt dat we op een andere manier moeten wonen, bouwen en verbouwen.

Laakdalse tendensen

De beschikbaarheid van woningen ligt in Laakdal rond het Vlaamse en het provinciale gemiddelde.

De bevolking van Laakdal zal tegen 2040 naar verwachting groeien met ruim 600 personen. Hierbij blijft de leeftijdscategorie 0-49 jaar qua samenstelling stabiel en wordt er een daling verwacht van het aantal mensen van de leeftijdscategorie 50-65 jaar. De groep van 65-79 jarigen en de 80 plussers zal echter met zo’n 1100 mensen groeien.

Het aanbod van de woonzorgcentra ligt in Laakdal iets hoger dan het provinciale gemiddelde.  Het aantal uren gezinszorg ligt dan weer een pak hoger in onze gemeente. Veel mensen blijven dus langer thuis wonen. Deze tendensen zorgen voor druk op de woningmarkt.

Opmerkelijk was ook de toegang tot buurt- en wijkgroen die in Laakdal fors boven het provinciaal en gewestelijk gemiddelde ligt. 

Laakdalse uitdagingen

Burgemeester Tine Gielis is zich bewust van de uitdagingen die er op vlak van wonen zijn voor Laakdal: “Ook in onze gemeente is de vergrijzing voelbaar en weten we dat die zal toenemen. We hebben nood aan voldoende aangepaste woonentiteiten. Compacter leven is de algemene trend.”

Als gemeentebestuur waken we over een evenwicht tussen het aantal woonentiteiten en openbare ruimte voor ontmoeting en spel, het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein en de  doorzichtbaarheid van gebouwen zodat lintbebouwing doorbroken wordt.

Daarnaast gaan we de strijd aan tegen leegstaande en verwaarloosde woningen en voerden we gefaseerd een verplicht conformiteitsattest in voor huurwoningen.  Dus wie een woning in Laakdal verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.  Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat je woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet.

Ook de sociale huisvestingsmaatschappij Leefgoed werkt aan een plan voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande huurwoningen. 

Raf Moons, schepen van welzijn en lid van de Raad van Bestuur van Leefgoed: Het gemeentebestuur heeft alle sociale woonwijken in Laakdal heraangelegd met beter toegankelijke paden en wegen, veel groen en speelpleintjes.  De huisvestingsmaatschappij bouwt momenteel nieuwe woningen in de Rozenstraat in Vorst-Centrum. Daarnaast bouwt Leefgoed bestaande woningen om tot comfortabele en energiezuinige woningen.  Deze werkzaamheden zijn bezig in de woonwijk Levelo in Vorst-Meerlaar. Daarna volgt de woonwijk Wouwerhoeve, Akkerrode, Stokberg en een deel van de Vissenstraat in Eindhout.

Tine Gielis: “Door deze integrale aanpak hopen we (1) de woningkwaliteit op punt te stellen, (2) een voldoende aanbod te hebben voor elke doelgroep in onze gemeente en (3) aantrekkelijke dorpskernen te kunnen aanbieden wat ten goede komt aan het gemeenschapsleven.”

Benieuwd naar de woonscan die de provincie opstelde voor Laakdal? Je vindt hem via onderstaande link:

provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/wonen/woonscans/13053_Laakdal.pdf.coredownload.pdf

Nieuws uit Laakdal

Sanering van de Grote Laak

In september 2023 startten de saneringswerken aan de Grote Laak op Laakdals grondgebied. Er gaat een hele geschiedenis aan deze sanering vooraf. De vervuiling van de Laak gaat immers terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw. We leggen je in dit artikel uit hoe het zo lang heeft kunnen duren vooraleer er iets aan de vervuiling gedaan werd. De meerderheid van de Laakdalse inwoners heeft de Grote Laak immers nooit gekend als zuivere rivier. We gingen op gesprek bij Ludo Helsen, die zich, vanuit zijn functie als eerste burgemeester van Laakdal en later vanuit zijn functie bij Pidpa, inzette om iets aan deze vervuiling te doen.

Verkiezingsuitslag

Als cd&v Laakdal kenden we enkele spannende maanden. Maar liefst twee van onze Laakdalse cd&v-ers kwam op tijdens de afgelopen verkiezing. Tine stond op de derde plaats voor de federale lijst voor de Kamer en Chiel was de zesde opvolger voor het Vlaams Parlement. Dat ze beide een sterke campagne gevoerd hebben, staat buiten kijf. De resultaten spreken dan ook voor zich.

Trouwen in Laakdal

Misschien ging je onlangs naar een trouwfeest en heb je er binnenkort een op de planning staan. De kans is groot, want het trouwseizoen is volop bezig. Ook in Laakdal wordt er nog volop getrouwd. Het gemeentebestuur is daar uiteraard heel blij mee en zorgt er dan ook voor dat trouwen in Laakdal in stijl gebeurt en met oog voor detail.