Werken Averboodse Baan

De gemeente Laakdal en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bereiden werken voor op de Averboodse Baan (N165). Er komen nieuwe fietspaden vanaf de Diestsebaan tot aan het kruispunt met de Lakstraat en ook de riolering wordt vernieuwd. Het openbaar onderzoek hiervoor start op donderdag 2 mei.

Verhoging van de verkeersveiligheid

 De Averboodse Baan (N165) verbindt de Westelsebaan (N212) met de Diestsebaan (N127) in Laakdal. Begin 2021 werden de fietspaden vanaf het kruispunt met de N212 tot aan de Lakstraat vernieuwd en kreeg het kruispunt met de Lakstraat een fietsoversteekplaats met middeneiland. Vanaf dat kruispunt gaat de gemeente, in samenwerking met AWV, de fietspaden op de Averboodse Baan tot en met het kruispunt met de Diestsebaan heraanleggen. De huidige aanliggende fietspaden voldoen namelijk niet meer aan de normen voor veilige fietspaden. Met deze ingreep moet de verkeersveiligheid omhoog. Het openbaar onderzoek gaat van start op donderdag 2 mei.

Naast de vernieuwing van de fietspaden worden ook verschillende kruispunten van de Averboodse Baan heraangelegd. Ter hoogte van de meest noordelijke tak van de Lakstraat en de Oude Diestersebaan komen er middeneilanden zodat het verkeer veiliger kan kruisen. Op het kruispunt Huyten en Oude Diestersebaan zijn fietsoversteekplaatsen voorzien met middeneilanden zodat fietsers in twee tijden kunnen oversteken.

Daarnaast wordt ook het kruispunt met de Diestsebaan vernieuwd. Voor fietsers komen er eveneens fietsoversteekplaatsen met middeneilanden. Voor het autoverkeer blijft de voorsorteerstrook op de Diestsebaan behouden om linksaf te slaan naar de Averboodse Baan.

Gescheiden riolering

 Tijdens de werken wordt ook de riolering grondig vernieuwd. Zowel het regen- als het afvalwater komt nu in de grachten terecht. Er wordt werk gemaakt van een gescheiden rioleringsstelsel dat het water apart opvangt en afvoert. Dat zorgt voor een duurzaam waterbeheer en een betere insijpeling van het regenwater in de bodem. Het is een belangrijke aanpassing in de strijd tegen zowel verdroging als wateroverlast.

Fietspadendossier maakt deel uit van herinrichting dorpskern Veerle

 “De realisatie van de fietspaden op de Averboodse Baan (N165) maakt deel uit van het fietspadendossier voor de herinrichting van de dorpskern in Veerle. De uitvoering van de eerste fase op de N165 is voorzien voor 2025. Het gaat over een investering van 4.4 miljoen euro in totaal, met een aandeel van 3.4 miljoen euro excl. BTW van AWV. De volgende fase van de herinrichting is de realisatie van een fietspad dat aansluit op de fietspaden van de Oude Geelsebaan, de Eindhoutseweg, de Vorstsebaan en de Tessenderloseweg. De uitvoering hiervan is ten vroegste voorzien voor 2028. Er moeten immers eerst nog grondverwervingen plaatsvinden om het openbaar domein, dat nodig is voor het project, te vergroten”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Burgemeester Tine Gielis is tevreden: “Ik ben een gelukkige burgemeester. Projecten die reeds lang in voorbereiding zijn, komen in uitvoeringsfase. De uitdaging voor het gemeentebestuur bestaat erin om alle betrokken partners op één lijn te houden en te waken over de vooruitgang. We realiseren ons dat we begrip en geduld van de bewoners langs deze trajecten vragen. Maar als gemeentebestuur maken we ons sterk dat we na afloop van de werken een meer leefbare dorpskern kunnen aanbieden, met veiligere oversteekplaatsen en veel groen.”

 

Nieuws uit Laakdal

Klikpunt in Laakdal

Volwassenonderwijs Kempen opent een ’Klikpunt’ in de bibliotheek van Laakdal. Volwassenen kunnen er terecht met digitale vragen en vragen over leren.

Sanering van de Grote Laak

In september 2023 startten de saneringswerken aan de Grote Laak op Laakdals grondgebied. Er gaat een hele geschiedenis aan deze sanering vooraf. De vervuiling van de Laak gaat immers terug tot de jaren ’60 van de vorige eeuw. We leggen je in dit artikel uit hoe het zo lang heeft kunnen duren vooraleer er iets aan de vervuiling gedaan werd. De meerderheid van de Laakdalse inwoners heeft de Grote Laak immers nooit gekend als zuivere rivier. We gingen op gesprek bij Ludo Helsen, die zich, vanuit zijn functie als eerste burgemeester van Laakdal en later vanuit zijn functie bij Pidpa, inzette om iets aan deze vervuiling te doen.

Verkiezingsuitslag

Als cd&v Laakdal kenden we enkele spannende maanden. Maar liefst twee van onze Laakdalse cd&v-ers kwam op tijdens de afgelopen verkiezing. Tine stond op de derde plaats voor de federale lijst voor de Kamer en Chiel was de zesde opvolger voor het Vlaams Parlement. Dat ze beide een sterke campagne gevoerd hebben, staat buiten kijf. De resultaten spreken dan ook voor zich.