Restauratie pastorij Veerle gaat binnenkort van start

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

De restauratiewerken aan de pastorij van Veerle gaan binnenkort van start. Er komt een brasserie die uitgebaat zal worden via erfpacht.

De pastorij in Veerle-Laakdal is een beschermd monument, waarvan de eerste vestigingssporen dateren uit de 14de eeuw. In het verleden verbleven hier de parochiepastoors en -onderpastoors. Later werd het imposante gebouw voor een tijdlang gemeentehuis, sociaal huis en bibliotheek. Nu staat het al geruime tijd leeg.

In 2014 diende gemeente Laakdal een restauratiedossier in om de pastorij in Veerle te herbestemmen als brasserie en op die manier subsidies los te weken voor de nodige restauratiewerken.

Na 10 jaar komt er schot in het restauratiedossier van de pastorij in Veerle en werden de subsidies toegekend.  De voorwaarde om deze subsidies te bekomen is dat er een strakke timing van uitvoering dient nageleefd te worden.  Dankzij tussenkomst van gemeenteraadslid Niels Vermeulen bij de bevoegde minister is deze timing aangepast waardoor de realisatie haalbaar wordt.

Pastorij Veerle krijgt nieuwe bestemming

De aanbouw waar momenteel de muziekschool zit, zal verdwijnen. De pastorij zal in zijn oude glorie hersteld worden. Er komt een brasserie die via erfpacht uitgebaat zal worden. 

Tine Gielis, burgemeester, is blij met de nieuwe invulling voor het gebouw: “Het dossier van de pastorij in Veerle sleept al vele jaren aan. Als gemeentebestuur is het onze kerntaak om deze gebouwen een nieuwe ziel te geven.  Zo is in Eindhout de pastorij bewoond door de pastoor, in Vorst Centrum is de werking van de kerkfabriek en parochie gehuisvest in de pastorij en trachten we leegstaande gebouwen te vermijden."

Pastorij in Vorst-Meerlaar

Ook voor de pastorij in Vorst Meerlaar wordt naar een gepaste oplossing gezocht. In 2002 werd de voormalige pastorij met bijgebouwen beschermd omwille van de historische waarde.  Sinds 2006 is het pand onbewoond.  In 2018 werd restauratiedossier voor deze pastorij en het aangrenzende schooltje ingediend.  Een restauratie en herbestemming is hoognodig. "Het gemeentebestuur wil de pastorij op de gelijkvloerse verdieping herbestemmen als collectieve autonome dagopvang voor ouderen die zorg nodig hebben. Op de eerste verdieping plannen we twee sociale verhuurappartementen. Het schooltje zal ingericht worden als herinnering aan de onderwijzerswoning en het aangrenzende klaslokaal,", aldus Tine Gielis, burgemeester.

Momenteel baat Familiehulp de dagverzorging NOAH (Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht, Huiselijkheid) uit, in een gemeentelijk pand op de Geelsebaan dat uit haar voegen barst en waar een grotere behuizing zich opdringt. Samen hopen Tine Gielis en Niels Vermeulen op een snellere toekenning van de restauratiesubsidies.  Ook hiervoor willen ze, samen met Familiehulp, te rade gaan bij de bevoegde minister.  Niels Vermeulen: "Er is geen garantie dat een snellere toewijzing van de restauratiesubsidies wordt verleend, maar het gemeentebestuur toont alleszins aan dat de intentie er is om er snel werk van te maken." 

Nieuws uit Laakdal

Sportbeleving in Laakdal

De sportwereld is in beweging. Welke uitdagingen staan de sport in de toekomst te wachten? Met welke trends moeten beleidsmakers in de sport rekening houden?   

Week van de Korte Keten

De Week van de Korte Keten vindt dit jaar plaats van 18 tot 26 mei. Net als elk jaar worden lokale producten in de kijker gezet bij consumenten. Tijdens deze editie wordt er extra aandacht besteedt aan samenwerkingen tussen lokale producenten en ondernemers, die met de producten aan de slag gaan.

Inhuldiging Staf Beckersplein

De gemeente Laakdal brengt hulde aan Staf Beckers. De uitvinder ontwikkelde onder andere een nieuwe versie van een ontploffingsmotor in zijn werkhuis in Groot-Vorst. Voortaan draagt het grasveld voor het oude gemeentehuis in Groot-Vorst de naam ‘Staf Beckersplein’.