Artikels met het label: "Tine Gielis"

Minister Verlinden maakt de verkiezingen toegankelijk

Op 9 juni worden in ons land de regionale, federale en Europese verkiezingen georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stelde vandaag enkele maatregelen voor die deze stembusgang zo vlot én inclusief mogelijk moeten laten verlopen. “Binnen 32 dagen vieren we de hoogmis van onze democratie: de verkiezingen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo goed geïnformeerd mogelijk hun stem uitbrengen. Daarom willen het verkiezingsproces én onze stembureaus zo toegankelijk mogelijk maken voor al onze inwoners”, aldus minister Verlinden.

Inhuldiging Staf Beckersplein

De gemeente Laakdal brengt hulde aan Staf Beckers. De uitvinder ontwikkelde onder andere een nieuwe versie van een ontploffingsmotor in zijn werkhuis in Groot-Vorst. Voortaan draagt het grasveld voor het oude gemeentehuis in Groot-Vorst de naam ‘Staf Beckersplein’.

Vrouw & Maatschappij voert actie voor vrede en voor meer impact voor vrouwelijke leiders

De vrouwelijke cd&v-kandidaten vormen een standbeeld om een oproep te doen voor vrede en meer impact voor vrouwelijke leiders. Ze doen dat op de symbolische dagen in mei waarop we het einde van de Tweede Wereldoorlog gedenken aan het fort van Breendonk, een van de best bewaarde kampen. Op deze symbolische plek willen ze zich als vrouwelijke kandidaten duidelijk engageren om mee beleid te maken. 

Laakdal maakt werk van woonbeleid

Het gemeentebestuur organiseert regelmatig overleg met alle woonactoren voor de uitwerking,  afstemming en uitvoering van het lokaal woonbeleid.  Naast gemeente & OCMW zijn de lokale woonactoren Wonen Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappij Leefgoed. 

Verlenging proefperiode concessie Capellebeemden

In Laakdal keurt de gemeenteraad een verlenging van de proefperiode goed van de concessieovereenkomst tussen de gemeente en concessionaris Khalid Chafai. De proefperiode wordt met een half jaar verlengd.

Sterrenweide officieel geopend

In Laakdal werd de sterrenweide officieel geopend met een ingetogen bijeenkomst. Met de sterrenweide wil het gemeentebestuur sterrenouders een plaats geven waar ze terecht kunnen om hun overleden kindje te herdenken.

Reflecterende huisnummers

De gemeente Laakdal start een proefproject rond de verdeling van reflecterende huisnummers. Het project wordt in verschillende fases uitgerold. Het verloop zal worden geëvalueerd en bijgeschaafd indien nodig. De reflecterende huisnummers moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten zo snel mogelijk het juiste adres vinden.