Nieuws uit Kortrijk

CD&V Kortrijk steunt kandidatuur Kortrijk Culturele Hoofdstad 2030

Namens CD&V Kortrijk sprak raadslid Jean de Bethune volmondige steun uit voor de kandidatuur van Kortrijk op de titel 'Culturele Hoofdstad 2030'. Vooral de keuze om via cultuur te werken aan het verhogen van mentaal welzijn zien we als een versterkend element.

Busje komt niet (meer)

Raadslid Mia Cattebeke bracht op de gemeenteraad van 10 juni de herschikking van de buslijnen ter sprake. 'Buslijnen en -haltes zijn niet meer gebruiksvriendelijk voor, vooral, minder mobiele mensen'.

Kies voor zekerheid!

Wat is de échte inzet op 9 juni?
Het antwoord is simpel: zekerheid. U de zekerheid geven waar u recht op hebt. Zeker van meer netto, meer tijd en meer veiligheid.

 

Taalopleiding voor nieuwkomers

Raadslid Mia Cattebeke (cd&v) pleit voor een structurele samenwerking van de stad met taalopleidingen voor ‘nieuwkomers’ en middenveldorganisaties, als hefboom voor een duurzame integratie.

Mia Cattebeke looft het kermiscomité Heule-Watermolen

Tijdens de Gemeenteraad van 15 april 2024 bracht Mia Cattebeke de schenking van het kunstwerk De Molenaar door het Feestcomité van Heule-Watermolen - onder het voorzitterschap van Jean-Pierre Gheysens, op de Watermolen beter bekend als ‘meester Jean-Pierre’ - onder de aandacht en dit om meerdere redenen.

Enerzijds is er de schenking, anderzijds onderlijnt dit de grote belangloze inzet van heel wat vrijwilligers, een bewijs dat dergelijke buurtinitiatieven de nodige erkenning én ondersteuning verdienen.

Preetjes Molen wordt zo snel mogelijk opgeknapt

Preetjes molen, de trots van Heule, is de enige windmolen om vlas te zwingelen in Europa. Dat dit erfgoed in stand moet gehouden worden staat als een paal boven water. Nochtans verkeert de molen momenteel in een dermate slechte toestand dat de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" ermee ophoudt. De molenaars achten het te gevaarlijk om de molen nog te laten draaien. 

De molen gebouwd in 1866 is sedert 2016 eigendom van de stad Kortrijk. Pieter Soens, Heulenaar en gemeenteraadslid cd&v Kortrijk ondervroeg tijdens de gemeenteraad Philippe Decoene, schepen voor Erfgoed. 
Pieter Soens: Ik wil hierbij een uitdrukkelijk pleidooi houden voor het behoud én herstel van de molen, die uiteindelijk ook voor de stad en uiteraard meer specifiek voor Heule een onmiskenbaar gegeven is en ook door mensen van heinde en ver bezocht wordt.

Uit de antwoorden blijkt dat er nog hoop is voor de molen, hoe kan het anders. Preetjes Molen wordt ze snel mogelijk opgeknapt, alhoewel het toch nog een tijdje zal duren vooraleer hij weer draait.

Hoe een pilletje meer of minder het leven van ouderen kan verbeteren

Cd&v Kortrijk bij monde van Mia Cattebeke: “Bevorder de optimalisering van de medicatie van de bewoners in de woonzorgcentra”. Dit moet leiden tot een betere levenskwaliteit, minder bijwerkingen en een lagere kostprijs voor de betrokken bewoners. Veel ouderen hebben meerdere zorgnoden en nemen daardoor soms heel veel medicatie, soms ook té veel en onnodig. Dit kan gevaarlijk zijn of heel vervelende gevolgen hebben, zoals verlies van levenslust, verminderde eetlust, andere ongemakken en zelfs (hersen)schade.

Daarom legde Mia Cattebeke een voorstel neer in de gemeenteraad van 19 februari 2024. Implementeer het project IOMB (Integraal Optimaliseren van Medicatie bij Bewoners) in de publieke woonzorgcentra die er nog niet mee werken. Sensibiliseer ook de overige woonzorgcentra van Kortrijk om om met het project IOMB aan de slag te gaan. 

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie van cd&v Kortrijk

Op 26 januari was het alle hens aan dek voor de nieuwjaarsreceptie van cd&v Kortrijk.
We kijken terug op een bijzonder geslaagde avond.
Onze voorzitter bedankte velen en beloofde een spannend 2024.
Vice-minister president Hilde Crevits, onze gastspreker, overtuigde alle aanwezigen met een begeesterende speech.

Enthousiasme top, goesting volop.  Een terugblik.

Kortrijk Kiest, cd&v Kortrijk luistert

In september lanceerde cd&v Kortrijk een grote bevraging onder de naam Kortrijk Kiest. En of Kortrijk gekozen heeft, niet minder dan 1.817 mensen namen deel. We zijn het tegenover al deze mensen verplicht om bekend te maken wat daar uit kwam.

De inzendingen waren perfect representatief volgens geslacht, leeftijdsgroepen en verdeling Kortrijk centrum versus de deelgemeenten. Kortrijkzanen kozen 3 thema’s, uit een lijst van 10. Per gekozen thema werden dan 4 stellingen naar voor geschoven.

En cd&v Kortrijk heeft geluisterd. Mobiliteit, Veiligheid en Buurten & Deelgemeenten zijn de drie belangrijkste thema’s die door de Kortrijkzanen gekozen werden. Hier gaat cd&v Kortrijk onmiddellijk mee aan de slag.

Vaststellen wat verkeerd loopt, wat beter kan, is één zaak. Beleid voeren en met oplossingen komen is nog veel belangrijker. Tijdens de bevraging was er de mogelijkheid om suggesties te doen voor het volgende bestuur. Niet minder dan 551 inwoners formuleerden voorstellen. Het team van cd&v Kortrijk maakt hier werk van... Voor elke speerpunt gaan we aan de slag met de punten die door de deelnemers als belangrijk omschreven werden.

Ieder kind moet de kans krijgen om op school te leren zwemmen!

Voor cd&v Kortrijk moet het schoolzwemmen behouden blijven!

Zwemmen is een basisvaardigheid voor kinderen om in de lagere school te verwerven. Niet kunnen zwemmen kan immers levensbedreigend zijn. Gaan zwemmen en leren zwemmen met de school is dan ook lange tijd een evidentie geweest. Maar nu is het dit niet meer. En daar zijn meerdere redenen voor.