Hoe een pilletje meer of minder het leven van ouderen kan verbeteren

Publicatiedatum

Auteur

Frank Maes

Deel dit artikel

Cd&v Kortrijk bij monde van Mia Cattebeke: “Bevorder de optimalisering van de medicatie van de bewoners in de woonzorgcentra”. Dit moet leiden tot een betere levenskwaliteit, minder bijwerkingen en een lagere kostprijs voor de betrokken bewoners. Veel ouderen hebben meerdere zorgnoden en nemen daardoor soms heel veel medicatie, soms ook té veel en onnodig. Dit kan gevaarlijk zijn of heel vervelende gevolgen hebben, zoals verlies van levenslust, verminderde eetlust, andere ongemakken en zelfs (hersen)schade.

Daarom legde Mia Cattebeke een voorstel neer in de gemeenteraad van 19 februari 2024. Implementeer het project IOMB (Integraal Optimaliseren van Medicatie bij Bewoners) in de publieke woonzorgcentra die er nog niet mee werken. Sensibiliseer ook de overige woonzorgcentra van Kortrijk om om met het project IOMB aan de slag te gaan. 

Het project IOMB is een samenwerking tussen de bewoner (en/of iemand van zijn netwerk), de huisarts, de apotheker en de hoofdverpleegkundige. Elke medicatiefiche wordt onder de loep genomen en geüpdatet. Dit gebeurt op een interdisciplinaire manier, in het kader van geïntegreerde zorg.

Het project IOMB heeft al mooie resultaten opgeleverd in een pilootproject in vijf woonzorgcentra, waaronder De Ruysschaert in Marke en de Zon in Bellegem. Voor 266 bewoners werd het medicatieschema aangepast, wat leidde tot een besparing van 26.700 euro op jaarbasis. (publieksprijs) Voor de bewoner zelf was dit gemiddeld 105 euro besparing per jaar. Bovendien verbeterde de levenskwaliteit van de bewoners door minder medicatie en minder bijwerkingen.

Zie ook en https://www.debrugzorgt.be/medicatieoverleg/

 

Nieuws uit Kortrijk

Preetjes Molen wordt zo snel mogelijk opgeknapt

Preetjes molen, de trots van Heule, is de enige windmolen om vlas te zwingelen in Europa. Dat dit erfgoed in stand moet gehouden worden staat als een paal boven water. Nochtans verkeert de molen momenteel in een dermate slechte toestand dat de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" ermee ophoudt. De molenaars achten het te gevaarlijk om de molen nog te laten draaien. 

De molen gebouwd in 1866 is sedert 2016 eigendom van de stad Kortrijk. Pieter Soens, Heulenaar en gemeenteraadslid cd&v Kortrijk ondervroeg tijdens de gemeenteraad Philippe Decoene, schepen voor Erfgoed. 
Pieter Soens: Ik wil hierbij een uitdrukkelijk pleidooi houden voor het behoud én herstel van de molen, die uiteindelijk ook voor de stad en uiteraard meer specifiek voor Heule een onmiskenbaar gegeven is en ook door mensen van heinde en ver bezocht wordt.

Uit de antwoorden blijkt dat er nog hoop is voor de molen, hoe kan het anders. Preetjes Molen wordt ze snel mogelijk opgeknapt, alhoewel het toch nog een tijdje zal duren vooraleer hij weer draait.

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie van cd&v Kortrijk

Op 26 januari was het alle hens aan dek voor de nieuwjaarsreceptie van cd&v Kortrijk.
We kijken terug op een bijzonder geslaagde avond.
Onze voorzitter bedankte velen en beloofde een spannend 2024.
Vice-minister president Hilde Crevits, onze gastspreker, overtuigde alle aanwezigen met een begeesterende speech.

Enthousiasme top, goesting volop.  Een terugblik.

Kortrijk Kiest, cd&v Kortrijk luistert

In september lanceerde cd&v Kortrijk een grote bevraging onder de naam Kortrijk Kiest. En of Kortrijk gekozen heeft, niet minder dan 1.817 mensen namen deel. We zijn het tegenover al deze mensen verplicht om bekend te maken wat daar uit kwam.

De inzendingen waren perfect representatief volgens geslacht, leeftijdsgroepen en verdeling Kortrijk centrum versus de deelgemeenten. Kortrijkzanen kozen 3 thema’s, uit een lijst van 10. Per gekozen thema werden dan 4 stellingen naar voor geschoven.

En cd&v Kortrijk heeft geluisterd. Mobiliteit, Veiligheid en Buurten & Deelgemeenten zijn de drie belangrijkste thema’s die door de Kortrijkzanen gekozen werden. Hier gaat cd&v Kortrijk onmiddellijk mee aan de slag.

Vaststellen wat verkeerd loopt, wat beter kan, is één zaak. Beleid voeren en met oplossingen komen is nog veel belangrijker. Tijdens de bevraging was er de mogelijkheid om suggesties te doen voor het volgende bestuur. Niet minder dan 551 inwoners formuleerden voorstellen. Het team van cd&v Kortrijk maakt hier werk van... Voor elke speerpunt gaan we aan de slag met de punten die door de deelnemers als belangrijk omschreven werden.