Komt er een fietsverbinding tussen de Wittestraat en Mellestraat?

Publicatiedatum

Auteur

Frank Maes

Deel dit artikel

Tijdens de zomermaanden nemen we al eens sneller de fiets om ons te verplaatsen in het Kortrijkse.

Zo ook ons gemeenteraadslid Pieter Soens: "Als we meer mensen op de fiets willen, moeten we ook zorgen dat fietsen veilig en vlot kan gebeuren. Daarom vroeg ik op de laatste gemeenteraad om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fietsverbinding tussen de Mellestraat en de Wittestraat. Ik ben blij dat de voltallige gemeenteraad dit goedkeurde!"

Nieuws uit Kortrijk

Taalopleiding voor nieuwkomers

Raadslid Mia Cattebeke (cd&v) pleit voor een structurele samenwerking van de stad met taalopleidingen voor ‘nieuwkomers’ en middenveldorganisaties, als hefboom voor een duurzame integratie.

Mia Cattebeke looft het kermiscomité Heule-Watermolen

Tijdens de Gemeenteraad van 15 april 2024 bracht Mia Cattebeke de schenking van het kunstwerk De Molenaar door het Feestcomité van Heule-Watermolen - onder het voorzitterschap van Jean-Pierre Gheysens, op de Watermolen beter bekend als ‘meester Jean-Pierre’ - onder de aandacht en dit om meerdere redenen.

Enerzijds is er de schenking, anderzijds onderlijnt dit de grote belangloze inzet van heel wat vrijwilligers, een bewijs dat dergelijke buurtinitiatieven de nodige erkenning én ondersteuning verdienen.

Preetjes Molen wordt zo snel mogelijk opgeknapt

Preetjes molen, de trots van Heule, is de enige windmolen om vlas te zwingelen in Europa. Dat dit erfgoed in stand moet gehouden worden staat als een paal boven water. Nochtans verkeert de molen momenteel in een dermate slechte toestand dat de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" ermee ophoudt. De molenaars achten het te gevaarlijk om de molen nog te laten draaien. 

De molen gebouwd in 1866 is sedert 2016 eigendom van de stad Kortrijk. Pieter Soens, Heulenaar en gemeenteraadslid cd&v Kortrijk ondervroeg tijdens de gemeenteraad Philippe Decoene, schepen voor Erfgoed. 
Pieter Soens: Ik wil hierbij een uitdrukkelijk pleidooi houden voor het behoud én herstel van de molen, die uiteindelijk ook voor de stad en uiteraard meer specifiek voor Heule een onmiskenbaar gegeven is en ook door mensen van heinde en ver bezocht wordt.

Uit de antwoorden blijkt dat er nog hoop is voor de molen, hoe kan het anders. Preetjes Molen wordt ze snel mogelijk opgeknapt, alhoewel het toch nog een tijdje zal duren vooraleer hij weer draait.