Kortrijk

Nieuws | Onze mensen | Activiteiten 

 

Welkom

Als lokale afdeling zetten we ons in voor een bloeiende stad met haar karakteristieke deelgemeenten. Vanuit de oppositie dragen we bij aan een stad waar het goed is om te leven, te werken en te ontspannen. We willen investeren in lokale economie, sociale cohesie en een leefbare omgeving voor alle Kortrijkzanen. Onze afdeling hecht veel belang aan de betrokkenheid van onze inwoners bij het beleid. Daarom staan we open voor dialoog en werken we aan een persoonlijke aanpak voor elk probleem. Samen met onze mandatarissen gaan we de uitdagingen van onze stad aan en werken we aan een toekomstgerichte visie.

Kom gerust langs op onze activiteiten en maak kennis met ons enthousiast team!

 

Steun de Kortrijkse kandidaten voor de verkiezingen van 9 juni:

Onze vijf Kortrijkse kandidaten

Onze sociale media

Activiteiten van onze afdeling

Zomerfeest & Gezinsbarbecue

OC Rollegem, Rollegem

Nieuws uit Kortrijk

Taalopleiding voor nieuwkomers

Raadslid Mia Cattebeke (cd&v) pleit voor een structurele samenwerking van de stad met taalopleidingen voor ‘nieuwkomers’ en middenveldorganisaties, als hefboom voor een duurzame integratie.

Mia Cattebeke looft het kermiscomité Heule-Watermolen

Tijdens de Gemeenteraad van 15 april 2024 bracht Mia Cattebeke de schenking van het kunstwerk De Molenaar door het Feestcomité van Heule-Watermolen - onder het voorzitterschap van Jean-Pierre Gheysens, op de Watermolen beter bekend als ‘meester Jean-Pierre’ - onder de aandacht en dit om meerdere redenen.

Enerzijds is er de schenking, anderzijds onderlijnt dit de grote belangloze inzet van heel wat vrijwilligers, een bewijs dat dergelijke buurtinitiatieven de nodige erkenning én ondersteuning verdienen.

Preetjes Molen wordt zo snel mogelijk opgeknapt

Preetjes molen, de trots van Heule, is de enige windmolen om vlas te zwingelen in Europa. Dat dit erfgoed in stand moet gehouden worden staat als een paal boven water. Nochtans verkeert de molen momenteel in een dermate slechte toestand dat de vzw "Vrienden van Preetjes Molen" ermee ophoudt. De molenaars achten het te gevaarlijk om de molen nog te laten draaien. 

De molen gebouwd in 1866 is sedert 2016 eigendom van de stad Kortrijk. Pieter Soens, Heulenaar en gemeenteraadslid cd&v Kortrijk ondervroeg tijdens de gemeenteraad Philippe Decoene, schepen voor Erfgoed. 
Pieter Soens: Ik wil hierbij een uitdrukkelijk pleidooi houden voor het behoud én herstel van de molen, die uiteindelijk ook voor de stad en uiteraard meer specifiek voor Heule een onmiskenbaar gegeven is en ook door mensen van heinde en ver bezocht wordt.

Uit de antwoorden blijkt dat er nog hoop is voor de molen, hoe kan het anders. Preetjes Molen wordt ze snel mogelijk opgeknapt, alhoewel het toch nog een tijdje zal duren vooraleer hij weer draait.

Onze mensen