kapelle-op-den-bos_nieuws

Extra financiering voor zwembad

Kapelle-op-den-Bos en Willebroek hebben een akkoord bereikt over bijkomende maatregelen en financiering voor het zwembad ‘De Druppelteen’. Nieuwe maatregelen waren noodzakelijk door de stijging van de energieprijzen en personeelskosten.

Ereburgemeester Edward De Wit en Ereschepen Ria Devos feestelijk gevierd

Op het einde van de laatste gemeenteraad organiseerde het gemeentebestuur een receptie en viering voor Edward De Wit en Ria Devos die de titel van (respectievelijk) ereburgemeester en ereschepen mochten ontvangen. 

Infokanaal: tijd voor actie!

Vorige gemeenteraad kaartte Edward De Wit (ere-burgemeester) de slechte verdeling van het Infokanaal aan. Zo kregen de meeste inwoners het Infokanaal pas maandag 9 mei in de bus, terwijl dan heel wat activiteiten al achter de rug waren.

Kapelle-op-den-Bos kiest voor rolstoelvriendelijke picknicktafels

De gemeente Kapelle-op-den-Bos zal in de toekomst bij het plaatsen van nieuwe tafels of het vervangen van oude picknicktafels rolstoelvriendelijke alternatieven in overweging nemen. Het voorstel vanuit JONG CD&V werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.

CD&V vraagt meer cashpunten in eigen gemeente

Door het wegtrekken van verschillende grootbanken in Kapelle-op-den-Bos, verdwenen ook meerdere geldautomaten, waardoor inwoners problemen ondervinden om aan cash geld te geraken. Zowel de CD&V- als de proKA-fractie dienden over deze problematiek een bijkomend agendapunt in op de gemeenteraad van 28 maart.

Lokale bestuursverkiezingen Kapelle-op-den-Bos

Afgelopen zaterdag vonden onze lokale bestuursverkiezingen plaats. Hierbij werd Jan De Doncker herverkozen als lokale afdelingsvoorzitter. Geertje Jacobs werd bevestigd als voorzitster van Vrouw & Maatschappij en Britney Kennis voorzitster van JongCD&V. Proficiat aan de verkozenen, veel succes en bedankt voor jullie engagement!