Nieuw RUP laat tot 25 appartementen toe in centrum Kapelle-op-den-Bos

Publicatiedatum

Auteur

Mathias Diricx

Deel dit artikel

De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos heeft het RUP Bospark finaal goedgekeurd. Het RUP regelt de bouwvoorschriften van het gebied in het centrum van het dorp tussen de Westdijk, de Kerselaarlaan en de Pastoriestraat en omvat onder andere de gemeentelijke loods.

De procedure voor een nieuw RUP werd opgestart om een nieuw park mogelijk te maken in het centrum van de gemeente. De ruimte die oorspronkelijk voorzien werd voor het park werd lopende de procedure wel kleiner: de westelijk gelegen boomgaard zou gelokaliseerd zijn op met asbest vervuilde grond. Ook het oostelijk perceel aan de vaart bevindt zich op een voormalige stortplaats voor asbest.

Naast het nieuwe park, werd ook ruimte voorzien voor nieuwe bebouwing. Zo zullen tot 25 appartementen worden toegelaten, met maximaal 3 bouwlagen, op het perceel waar vroeger de gemeentelijke loods stond.

CD&V stemde als enige partij tegen de nieuwe plannen. Mathias Diricx licht toe: “Een park in onze gemeente is zeker welkom. Wel is het jammer dat er niets zal gebeuren aan de omliggende percelen, waardoor het park ingesloten ligt tussen met asbest vervuilde grond en beperkter blijft qua oppervlakte.

Daarnaast vragen wij ons af waarom het park hand in hand moet gaan met 25 nieuwe appartementen. Dit zijn veel appartementen op een kleine oppervlakte. Dit zal de leefbaarheid niet ten goede komen. We hadden liever gezien dat het terrein van de oude loods behouden bleef als parkeerruimte, nu er parkeerplaatsen verdwijnen in het centrum. Een deel van het terrein had de gemeente ook kunnen ontwikkelen als hondenloopweide, waar ook vraag naar is.”

kapelle-op-den-bos_nieuws

Aangifte belastingen (aanslagjaar 2024)

De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2024 kan vanaf nu online ingediend worden en moet ingediend zijn tegen 15 juli 2024.

Oppositie vraagt transparantie over subsidie van 1 miljoen euro en renteloze lening aan nieuwe fusieclub voor aanleg van twee kunstgrasvelden

Vorige maandag keurde de gemeenteraad definitief de subsidie van 1 miljoen euro en de renteloze lening van 250.000 euro goed aan voetbalclub Groot Kapelle. Op de gemeenteraad vroegen we meer transparantie over het dossier en hebben we gevraagd het punt op een volgende zitting te behandelen.

Onze voorstellen voor de wekelijkse markt

De markt op donderdag is voor heel wat Kapellenaren niet alleen een plaats om boodschappen te doen. Het is ook een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. Jammer genoeg stellen we vast dat het aantal kramen de afgelopen jaren sterk afneemt en daardoor ook de aantrekkingskracht van de markt.